We wtorek 12 czerwca 2018 roku miały miejsce ostatnie w tym roku szkolnym egzaminy końcowe FINAL. Egzaminy te odbywały się przy komputerach i zawierały zarówno pytania teoretyczne jak i część symulacyjną wymagającą wykonania pewnych czynności konfiguracyjnych. Były podsumowaniem trwających prawie 9 miesięcy zajęć pozalekcyjnych, w których uczestniczyli chętni uczniowie naszej szkoły.

Część teoretyczna kursów prowadzona była na platformie edukacyjnej firmy Cisco oraz w pracowni w formie wykładów. Uczestnicy korzystali z multimedialnych materiałów i programów edukacyjnych oraz na bieżąco sprawdzali swoje postępy zdając egzaminy cząstkowe z poszczególnych rozdziałów. Zajęcia praktyczne (w tym egzaminy praktyczne Skills) składały się z ćwiczeń, symulacji i odbywały na szkolnych komputerach i urządzeniach sieciowych pod okiem Jakuba Duby - instruktora Cisco Networking Academy Poland.

Materiały z prowadzonych kursów były również uatrakcyjnieniem lekcji sieci komputerowych w zawodzie technika informatyka, w którym kształci szkoła i przygotowuje swoich uczniów do odnalezienia się na elastycznym rynku pracy.

Próg zdawalności ustawiony był dla każdego na poziomie 75 %.

Średni wynik egzaminu FINAL uzyskany przez uczniów wyniósł:

 • dla IT Essentials: 96 %.
 • dla CCNA1 R&S: 92 %
 • dla CCNA2 R&S: 97 %
 • dla NDG Linux: 94 %

 

Lista uczniów, którzy w roku szkolnym 2017/2018 uzyskali certyfikaty Cisco Systems:

IT Essentials:

 1. Kamil Białek
 2. Bartosz Bicz
 3. Bartłomiej Budzyński
 4. Damian Bujek
 5. Łukasz Florek
 6. Daniel Kaczor
 7. Grzegorz Markiewicz
 8. Krzysztof Matyjaszczyk
 9. Michał Melchior
 10. Wiktor Mróz
 11. Adrian Oliwniak
 12. Sandra Ostaszewska
 13. Maciej Pożarowszczyk
 14. Mateusz Przytocki
 15. Artur Sidor
 16. Grzegorz Sowa
 17. Mateusz Taras
 18. Arkadiusz Zarzycki

 

CCNA1 Routing and Switching:

 1. Damian Bogusz
 2. Damian Dudek
 3. Kamil Gdula
 4. Michał Nurzyński
 5. Piotr Pożarowszczyk
 6. Jakub Żytkowski

 

CCNA2 Routing and Switching:

 1. Bednarczyk Mateusz
 2. Kaczorowski Krzysztof
 3. Kułak Adam
 4. Szysiak Krystian

 

Zaliczenie całości kursów i zdanie z bardzo wysokimi wynikami egzaminu końcowego pozwoliło naszym uczniom, od 12 czerwca 2018 roku, legitymować się certyfikatami. Ponadto, pamiętać należy, że certyfikaty Cisco to umiejętności praktyczne, a praktyka to lepszy start w przyszłość.

Oficjalne wręczenie certyfikatów i listów gratulacyjnych od firmy Cisco Systems będzie miało miejsce 22 czerwca 2018 roku podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2017/2018.