Od października 2018 r. uczniowie Technikum Zawodowego Nr 2 dzięki funduszom unijnym uczestniczą w dodatkowych zajęciach specjalistycznych w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim”. Jego realizacja potrwa do 2020 roku i ma na celu poprawę jakości i atrakcyjności szkolenia zawodowego oraz dostosowanie go do potrzeb rynku pracy poprzez: wsparcie uczniów w zakresie uzupełniania wiedzy oraz zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji, doposażenie pracowni, wzmocnienie potencjału kadry dydaktycznej oraz zwiększenie współpracy szkół z pracodawcami. Całkowita wartość projektu: 2 875 630,54 zł

W procesie rekrutacji utworzono 17 grup szkoleniowych, każda z nich liczy dziesięciu uczestników. Do dyspozycji uczniów jest 10 rodzajów zajęć, które umożliwiają im zdobywanie i pogłębianie wiedzy z dziedziny informatyki, m.in.: z zakresu obsługi systemów klienckich i sieciowych, urządzeń komputerowych oraz sieci, a także kształtowanie praktycznych umiejętności takich jak: posługiwanie się współczesnymi językami programowania, tworzenie stron internetowych i aplikacji webowych, przetwarzanie obrazu i dźwięku, zarządzanie bazami danych czy sieciami komputerowymi. Uczniowie technikum zdobywają również dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia - uczestnicząc w zajęciach „Szkolenie SEP do 1 kV” (30 osób). Ogółem w tym roku szkolnym i następnym zrealizowanych zostanie 1920 godzin zajęć. Uczestnicy projektu otrzymują materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne, ciepły posiłek jeżeli zajęcia trwają minimum 6 godzin lekcyjnych oraz ubezpieczenie NNW na cały rok szkolny. Aktualnie w projekcie uczestniczy 97 uczniów z II, III i IV klas technikum, co stanowi ok. 54% wszystkich uczniów tych klas. Wielu z nich bierze udział w kilku rodzajach zajęć.

Bardzo cenną wartością realizowanego projektu jest także doposażenie pracowni zawodowych w pomoce dydaktyczne, sprzęt i oprogramowania oraz wakacyjny staż (w wymiarze 150 godzin) dla 105 uczestników projektu w bieżącym roku szkolnym i 105 w kolejnym. Będzie to dla uczniów doskonała okazja do nabywania doświadczeń w zawodzie technik informatyk oraz kształtowania umiejętności interpersonalnychi poznawania zasad funkcjonowania firm.

W ramach projektu wsparcie w postaci 8 specjalistycznych kursów uzyskali również nauczyciele Zespołu Szkół. Były to kursy stacjonarne i online. Uczestniczyło w nich 7 osób.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

 

IMG_20190316_131706.jpgDSC_0019.jpgIMG_20181207_090320145.jpgDSC_0002.jpgIMG_20181212_102923.jpgDSC_04711.jpg20181207_150907.jpg20181207_150943.jpgIMG_20181207_090334277.jpgDSC_04591.jpgIMG_20190316_131748.jpgIMG_20181212_102948.jpgDSC_04681.jpgIMG_20181212_102934.jpg20181207_150937.jpgDSC_04661.jpg20181207_154101.jpgDSC_04621.jpg20181207_151350.jpgIMG_20181212_102917.jpg