Patron roku - to kolejna już edycja inicjatywy mającej na celu uhonorowanie i upamiętnienie osób, wydarzeń lub idei ważnych dla Polski i Polaków.

Czyje życiorysy będziemy szczególnie wspominać w tym roku?

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej wybrał kilka ważnych dla naszej historii postaci oraz jeden okres literacki jako ideę, która ukształtowała kolejne pokolenia Polaków i określiła naszą narodową tożsamość. Patronami roku 2022 zostali wybrani: Maria Grzegorzewska, Maria Konopnicka, Ignacy Łukasiewicz, Józef Mackiewicz, Wanda Rutkiewicz, Józef Wybicki oraz Polski Romantyzm.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=EBD923AF85FCBCCAC12587B90041B827

Na mocy uchwał podjętych przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej, patronami bieżącego roku są: Władysław Bartoszewski, Bronisław Geremek, Ignacy Łukasiewicz i Bruno Schulz. Rok 2022 będzie również Rokiem Botaniki.

https://senat.edu.pl/edukacja/patroni-roku/news/patroni-roku-2