14 czerwca 2022 r. 36 uczniów z klas II P i II H z I LO w Lubartowie uczestniczyło w lekcji wiedzy o społeczeństwie w urzędzie Starostwa Powiatowego w Lubartowie. Klasy te realizują wiedzę o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym. Lekcja w urzędzie i spotkanie z jego pracownikami było doskonałym uzupełnieniem wiedzy zdobywanej na lekcji. Uczniowie poznali zasady działania urzędu, jego strukturę, wydziały, jednostki organizacyjne. Usłyszeli o planach inwestycyjnych powiatu i realizowanych w tym roku przedsięwzięciach. Podczas wędrówki po urzędzie zobaczyli, gdzie w przyszłości będą mogli zarejestrować samochód, odebrać prawo jazdy czy np. uzyskać pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego. Zobaczyli także na czym polega praca urzędnika.

20220614_080312.jpg20220614_080323.jpg20220614_082117.jpg20220614_090013.jpg20220614_080329.jpg