W drugiej połowie września uczniowie z klasy IIIg o rozszerzeniu społeczno-administracyjnym pod opieką nauczycielek geografii wzięli udział w XV Lubelskim Festiwalu Nauki. Młodzież miała okazję uczestniczyć w bardzo ciekawym wykładzie, dyskusji i prezentacji.

W piękny i słoneczny dzień grupa udała się na Wydział Politologii UMCS, aby wysłuchać wykładu pt. "Wyzwania i zagrożenia międzynarodowego bezpieczeństwa energetycznego". Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się bardzo wiele, m.in.: iż we współczesnych stosunkach międzynarodowych kwestia bezpieczeństwa energetycznego staje się kluczową w obliczu kurczenia się zasobów surowców. Cały czas zwiększa się zapotrzebowanie na nie w skali globalnej oraz w konsekwencji następuje wzrost cen nośników energii a dostęp do surowców energetycznych stanowi egzystencjalną potrzebę każdego państwa, warunkującą jego rozwój gospodarczy i społeczny.

Dzięki wycieczce przedmiotowej uczniowie pogłębili swoją wiedzę z zakresu trzech maturalnych przedmiotów: geografii, historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Uzyskali więcej informacji na interesujące tematy współczesnego świata. Po spotkaniu młodzież poznała i zwiedziła odnowiony budynek wyższej uczelni - Wydział Politologii oraz ogródek meteorologiczny, który znajduje się w bliskim sąsiedztwie wydziału na Placu Litewskim. Wszyscy uczestnicy wrócili do swojej szkoły wzbogaceni o nowe doświadczenia edukacyjne.

20180921_094113.jpg20180921_094618.jpg20180921_094800.jpg20180921_100225.jpg