Tradycyjnie we wrześniu uczniowie z klas z rozszerzoną geografią z I Liceum Ogólnokształcącego w Lubartowie aktywnie uczestniczyli w międzynarodowej akcji „Sprzątanie świata”.

Młodzież z klas IIc, IIb i IIg wraz z nauczycielkami geografii panią Moniką Jarosz i panią Ewą Mikulską wzięła udział w tej ekologicznej akcji. Wszyscy uczestnicy zostali zaopatrzeni w rękawiczki oraz mocne worki na śmieci, które otrzymali od Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Rejon objęty „porządkami” obfitował w śmieci. Co roku uczniowie sprzątają teren „dzikiego wysypiska” za garażami przy ulicy Batalionów Chłopskich, tzw. „Kariery”. Pogoda dopisała, a praca przebiegała bardzo sprawnie i bez zakłóceń. Młodzież wykonała kawał dobrej roboty. W sumie zebrała kilkadziesiąt worków pełnych śmieci.

Działanie to wzmocniło świadomość ekologiczną uczniów oraz odpowiedzialność za czystość środowiska naturalnego. Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i czynny udział w przedsięwzięciu.

„Sprzątanie świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. Co roku w ruchu tym uczestniczy blisko 40 milionów wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie.

„Sprzątanie świata” jest wspólną lekcją poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku w Polsce, w trzeci weekend września setki tysięcy wolontariuszy: młodzież i dorośli prowadzą działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukują i w miarę możliwości usuwają dzikie wysypiska.