Uczniowie klasy 2 t - Technikum Zawodowego nr 2, kształcącego w zawodzie technik informatyk wzięli udział w akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III” realizowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. 

W czasie lekcji, prowadzonej przez Iwonę Lal, młodzież pozyskała wiedzę z zakresu Funduszy Europejskich w obszarze wsparcia, rozwoju i realizacji innowacyjnych pomysłów biznesowych. W ramach tej akcji zorganizowano konkurs na najciekawsze hasło promujące Fundusze Europejskie. Jury konkursowe dokonało wyboru 5 najciekawszych haseł w województwie. Nasze hasło znalazło się wśród NAJLEPSZYCH.  Autorem hasła, które brzmiało :

Chcesz mieć firmę to już czas Fundusz Europejski wspiera nas.

Przy tym dbaj o środowisko, zysk Ci wzrośnie ponad wszystko”.

był Adam Pożarowszczyk

Dzięki jego kreatywności szkoła otrzymała nagrodę główną w postaci tablicy interaktywnej.

Nagroda.jpg