Osiągnięcia uczniów ZS nr 2 im. Księcia P. K. Sanguszki w Lubartowie w I sem. r. szk. 2020/2021

Nauczanie zdalne i hybrydowe, które realizowały w I semestrze obecnego roku szkolnego szkoły ponadpodstawowe, wymusiło zmianę sposobu nauki uczniów oraz form i metod pracy nauczycieli z uczniami. A na pewno ten stan rzeczy zmusił obie strony do korzystania z technologii IT na niespotykaną wcześniej skalę.

Jednak fizyczny brak uczniów w szkole wcale nie musi oznaczać, że nie podejmują oni działań w celu rozwijania swoich pasji i zainteresowań, dążenia do postawionych sobie wcześniej celów. Brak bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem nie oznacza, że pedagodzy nie ukierunkowują swoich podopiecznych do pracy nad własnym rozwojem. Wręcz przeciwnie. Większa samodzielność, którą mogą się teraz cieszyć licealiści i uczniowie technikum, daje nowe możliwości, pozwala odkryć niezbadane wcześniej obszary edukacji. Niektórzy nauczyciele mówią, że jest to taki mały wstęp do okresu studiów (?). Więcej pracy własnej, wyszukiwania treści w wielu źródłach, „zaliczania” partii materiału, wreszcie przygotowania do egzaminów- to coś, co czeka obecnych uczniów szkół ponadpodstawowych po wakacjach. To chyba jeden z niewielu plusów obecnej sytuacji w polskich szkołach.

Bardziej zadowoleni są na pewno uczniowie, którzy, ponad zgiełk szkolnych korytarzy i anonimowość w grupie uczniów, wolą naukę w zaciszu domowym i możliwość samodzielnego „studiowania” kolejnych partii materiału. Nauczycielowi pozostaje w tym momencie rola mentora, osoby prowadzącej, tzw. „profesora”- jak zwyczajowo są od lat nazywani nauczyciele szkół ponadpodstawowych. Teraz właśnie mają oni okazję poczuć się jak prawdziwi profesorowie.

Uczniowie lubartowskiego „Chopina” korzystają z możliwości, jakie daje im nauczanie zdalne. W przerwach pomiędzy lekcjami „przed komputerem” i w czasie wolnym realizują swoje pasje i zainteresowania. Zarówno te związane z nauczanymi przedmiotami, jak też te, które wykraczają poza ramy szkolnej edukacji. Nie zważając na brak możliwości bezpośredniego kontaktu z przygotowującymi ich do konkursów nauczycielami brali udział w poszczególnych etapach zmagań- często w formie zdalnej. Były to olimpiady przedmiotowe kończące się uzyskaniem indeksu na wymarzone kierunki studiów, konkursy językowe i o charakterze artystycznym, czy zawody sportowe. Część z nich jeszcze trwa i uczniowie czekają na możliwość wzięcia udziału w kolejnych etapach, część została przełożona na czas, kiedy szkoły wrócą do „normalnej” pracy. Najważniejsze jest jednak to, że młodzież nie spoczęła na laurach i podjęła się nowych, często trudniejszych wyzwań, w tym roku szkolnym.

Na pewno należy zaznaczyć fakt, że powinny nas cieszyć nie tylko wielkie sukcesy młodych ludzi. Ogromną wartość ma każdy, nawet najmniejszy wykonany w tym czasie krok w celu poznania czegoś nowego lub w kierunku realizacji własnych marzeń. Nawet tych- wydawałoby się- bardzo odległych.

Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku (Lao-Tzu, chiński filozof, twórca taoizmu). Czyż nie?

W załączeniu znajdzie czytelnik zestawienie tego, co w I semestrze roku szkolnego 2020/2021  udało się, pomimo pandemii,  osiągnąć uczniom ZS nr 2 w Lubartowie.

Osiągnięcia uczniów ZS nr 2 semestr 1 roku szkolnego 2020/2021.pdf 

Osiągnięcia Sportowe ZS nr 2 semestr 1 roku szkolnego 2020/2021.pdf

 

 

Zbigniew Sajda

IMG_0752_wynik.JPG78263060_2227328614034203_5330952277249228800_n.jpglogoZS2.jpg