W dniu 22 stycznia 2019 roku (wtorek) odbędzie się zebranie rodziców uczniów klas  I, II, III, IV zgodnie z poniższym harmonogramem:

Klasy  I -   LO, TZ:

16.30 – 17.30 – zebranie rodziców uczniów klas I w małej sali widowiskowej (nr 1,  na parterze),

17.40 – 18.30 – zebranie rodziców w klasach z wychowawcami,

18.45 – zebranie Rady Rodziców  w sali nr 10.

 

Klasy  II LO, II i III TZ i III GS:

16.45 – 17.30 – zebranie rodziców w klasach z wychowawcami,

17.40 -18.40 – zebranie ogólne w małej sali widowiskowej (nr 1, na parterze),

18.45 – zebranie Rady Rodziców w sali nr 10.

 

Klasy  III LO i IV TZ:

17.30 - 18.30  – zebranie  rodziców w klasach z wychowawcami,

18.45   -  zebranie Rady Rodziców szkoły (LO, TZ, GS) w sali nr 10.

 

Klasy pierwsze

Klasy drugie

Klasy trzecie i czwarte