Iwona Derecka z I LO i Mikołaj Skrzypczyński z TZ nr 2 w Lubartowie wytrwale pracowali przez cały rok szkolny, uzyskali bardzo wysokie wyniki w nauce, dzięki czemu mogli ubiegać się o to stypendium.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów to spore wyróżnienie. Może je otrzymać uczeń szkoły, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Najważniejszym kryterium jest jednak uzyskanie promocji z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen. Drugim warunkiem jest wykazanie szczególnych uzdolnień w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Stypendium to jest przyznawane przez Prezesa Rady Ministrów. W tym roku, dwoje uczniów z ZS nr 2 im. Księcia P. K. Sanguszki w Lubartowie zostało uhonorowanych tym wyróżnieniem. Iwona Derecka i Mikołaj Skrzypczyński wytrwale pracowali przez cały rok szkolny, uzyskali bardzo wysokie wyniki, dzięki czemu mogli ubiegać się o to stypendium. Oczywiście nie udałoby się to bez pracy wszystkich nauczycieli, którzy wytrwale dopingowali i pomagali (wtedy jeszcze przyszłym) stypendystom.

30 listopada przyszedł długo oczekiwany dzień. W Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie stypendyści otrzymali dyplomy, usłyszeli wiele miłych słów m.in. od Lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk oraz Wicewojewody lubelskiego Pana Roberta Gmitruczuka. Oprócz gromkich braw na sali wybrzmiało też pewne wyzwanie, prośba, by każdy ze stypendystów ciągle się rozwijał, szlifował swój talent, nie był jedynie gwiazdką, która zabłysła na chwilę.

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"

I. Derecka

1-001.jpgIMG_20161130_083057.jpg2-001.jpgIMG_20161130_095242.jpgIMG_20161130_095412.jpgIMG_20161130_093339.jpgIMG_20161130_083126.jpgIMG_20161130_093331_1.jpgIMG_20161130_083944.jpgIMG_20161130_100554.jpg