W pędzie życia usłyszeć można wiele mitów na temat emerytur.

Jako, że jakość nauczania w I LO w Lubartowie to priorytet i kładziemy na nią duży nacisk, dnia 21 lutego 2017 zaprosiliśmy do nas Pana Macieja Raszewskiego – przedstawiciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który przeprowadził pogadankę z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce. W naszym pędzie życia usłyszeć można wiele mitów na temat przyszłych emerytur. Zazwyczaj są to informacje przekazywane z ust do ust, czyli tak zwaną „pocztą pantoflową”, często jakże daleką od rzeczywistości.

Dlatego też, aby ZUS nie kojarzył się z kawałem:

„ Mówi Piotrek do Pawła: co wybierasz ZUS, czy OFE ? na co ten mu odpowiada:
Lotto, tam są większe szanse” :):):):):):):):):):)

postanowiliśmy zapytać eksperta w tej dziedzinie. Pan Maciej uświadamiał naszą młodzież, młode pokolenie Polaków, w tym ważnym aspekcie ich przyszłego życia. Dziś, z przykrością należy stwierdzić, że niewielu młodych ludzi zdaje sobie sprawę, czym są ubezpieczenia społeczne, od czego zależy ich wysokość oraz, że składową tych ubezpieczeń jest ubezpieczenie emerytalne, związane z naszą przyszłą emeryturą. Dlatego też takie zajęcia pozwoliły utrwalić wiedzę poznaną na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości. Zawsze, jeśli coś zostanie powtórzone kilka razy, to staje się bardziej oczywiste. Tak też było i w tym przypadku.

Dziękujemy Panu Maćkowi za bardzo ciekawe zajęcia.  

IMG_0803.jpgIMG_0806.jpgIMG_0815.jpgIMG_0804.jpg