Mając nadzieję, że tak właśnie będzie, nowy rok szkolny rozpoczęło murach Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia P. K. Sanguszki przy ul. Chopina w Lubartowie 709 uczniów. Młodzież ucząca się w I LO może wybierać spośród sześciu propozycji rozszerzeń. Uczniowie Technikum Zawodowego nr 2 będą nadal kształcić się w zawodzie technik informatyk, a ostatni rocznik gimnazjalistów będzie doskonalił umiejętności sportowe z piłki nożnej i lekkiej atletyki.

Podczas uroczystości w hali widowiskowo- sportowej całą społeczność szkolną powitała po przerwie wakacyjnej dyrektor szkoły, Pani Anna Wójtowicz. Głos zabrali również zaproszeni goście: Starosta Lubartowski Pan Fryderyk Puła, reprezentujący Marszałka Województwa Lubelskiego Wicedyrektor Centrum Spotkania Kultur w Lublinie Pan Krzysztof Paśnik, który oraz Pan Sławomir Grzechnik- przewodniczący Rady Rodziców. Wszyscy życzyli młodzieży, dyrekcji i nauczycielom sukcesów w nowym roku szkolnym.

Od września na młodzież czeka mnóstwo niespodzianek. Szkoła rozpocznie realizację dwóch projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, w ramach których zmodernizowane będą wszystkie pracownie informatyczne, a uczniowie technikum będą mogli skorzystać z wielu dodatkowych zajęć i stażów. Kontynuowany będzie kolejny projekt wymiany międzynarodowej Erasmus+, a wszyscy uczniowie szkoły z ul. Chopina będą mogli skorzystać z szerokiego wachlarza zajęć pozalekcyjnych, które zaproponują nauczyciele.

ZS2

DSC_0007.jpgDSC_0032.jpgDSC_0041.jpgDSC_0019.jpgDSC_0014.jpgDSC_0037.jpgDSC_0039.jpgDSC_0030.jpgDSC_0043.jpg