Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie, udostępnił informacje dotyczące organizacji badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe.

W załącznikach poniżej publikujemy zestaw dokumentów do ww. badań:

  1. Informacja dotycząca badań uczniów,
  2. Skierowanie na badanie profilaktyczne (na wydrukowanym skierowaniu niezbędny jest podpis dyrektora szkoły),
  3. Karta badania podmiotowego,
  4. Lista ośrodków z terenu województwa lubelskiego, w których można wykonać bezpłatne badania uczniów w roku 2022.

 

Jednocześnie informujemy, że ww. informacje znajdują się również na stronie WOMP CP-L
w Lublinie: https://www.womp.lublin.pl/uslugi/badania-uczniow.html

 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
, informuje o możliwości wykonania badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe w Poradni Medycyny Pracy, ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów:

Informacja dotycząca badań uczniów w SPZOZ  w Lubartowie.