Oddziały (klasy)

1 M

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pn Fiz
K-TB
2p
wos
AS
2p
hist
AS
2p
mat
KS
2p
ang
OW
2p
pol
OK
2p
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt ang
OW
2p
bio
FM
2p
rel
s.K
2p
niem
MJ
2p
wf
IŁ,KM,P-SA,M-FM
mat
KS
111
inf
GK
105
 
 
 
 
 
 
ros
BrM
104
Śr mat
KS
2p
mat
KS
2p
geo
JM
2p
Fiz
K-TB
2p
gw
K-TB
2p
che
UK
2p
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw pol
OK
2p
niem
MJ
2p
hist
AS
2p
wf
IŁ,KM,M-FM,P-SA
wf
IŁ,KM,M-FM,P-SA
Fiz
K-TB
211
edb
GaM
2p
 
 
 
 
 
 
ros
BrM
21
Pi mat
KS
2p
ang
OW
2p
pol
OK
2p
pol
OK
2p
rel
s.K
2p
Plast
JB
2p
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 G

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pn mat
PA
1p
bio

1p
che
CzJ
1p
ang
FA
1p
rel
s.K
1p
geo
ME
1p
niem
ED
1p
 
 
 
 
 
 
Wt mat
PA
1p
pol
BM
1p
pol
BM
1p
edb
GaM
1p
wf
IŁ,KM,P-SA,M-FM
ang
FA
1p
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr ang
FA
1p
geo
ME
1p
rel
s.K
1p
Fiz
MW
1p
gw
BM
1p
wos
AL
1p
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw hist
AL
1p
Plast
JB
1p
mat
PA
1p
wf
IŁ,KM,M-FM,P-SA
wf
IŁ,KM,M-FM,P-SA
pol
BM
216
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi niem
ED
1p
pol
BM
1p
hist
AL
1p
mat
PA
1p
mat
PA
1p
geo
ME
1p
inf
AM
202
 
 
 
 
 
 

1 P

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pn hist
SaM
116
hist
SaM
116
ang
SM
10
rel
s.K
111
inf
GK
207
mat
DJ
110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
inf
GK
207
ang
FA
15a
Wt mat
DJ
111
wf
GJ,IŁ,SB
wf
GJ,IŁ,SB
wos
AL
118
pol
CB
7
pol
CB
7
bio
FM
210
 
 
 
 
 
 
ang
FA
15a
Śr geo
ME
106
niem
MJ
213
hist
SaM
116
pol
CB
7
wos
AL
118
Fiz
MW
217
gw
AL
118
 
 
 
 
 
 
fra
AP
105
Czw wf
GJ,SB,IŁ
ang
SM
10
wos
AL
118
hist
SaM
116
niem
MJ
213
Plast
JB
110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
FA
15a
fra
AP
206
Pi rel
s.K
10
ang
SM
10
mat
DJ
110
pol
CB
7
che
CzJ
209
edb
GaM
211
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bio
FM
114

1 D

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pn wos
KoK
114
pol
KMa
102
pol
KMa
102
gw
KMa
102
mat
ŁK
101
ang
FrM
207
inf
GK
207
 
 
 
 
 
 
inf
GK
113
ang
SM
10
Wt mat
ŁK
15
wf
GJ,IŁ,SB
wf
GJ,IŁ,SB
Fiz
MW
217
ang
FrM
113
hist
KoK
216
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
SM
15a
Śr niem
JS
213
hist
KoK
114
bio
DB
210
pol
KMa
102
rel
s.K
211
ang
FrM
113
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fra
MM
104
ang
SM
10
Czw wf
GJ,SB,IŁ
pol
KMa
102
pol
KMa
102
che
CzJ
106
geo
JM
15
niem
JS
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fra
MM
104
Pi wos
KoK
118
mat
ŁK
218
Plast
JB
216
rel
s.K
216
pol
KMa
102
bio
DB
210
edb
GaM
211
 
 
 
 
 
 

1 H

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pn pol
MJ
101
pol
MJ
101
bio

214
gw
WT
110
wos
KoK
118
mat
WT
213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt che
CzJ
114
ang
CA
114
mat
WT
110
wf
IŁ,SB,M-FM,P-SA
edb
GaM
103
pol
MJ
101
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr niem
JS
213
bio

218
ang
CA
214
hist
KoK
211
pol
MJ
101
pol
MJ
101
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fra
AP
103
Czw pol
MJ
101
wf
IŁ,SB,P-SA,M-FM
wf
IŁ,SB,P-SA,M-FM
rel
s.K
2p
Fiz
MW
217
niem
JS
21
inf
AM
105
 
 
 
 
 
 
fra
AP
14
Pi geo
ME
106
mat
WT
102
rel
s.K
15
ang
CA
21
Plast
JB
117
wos
KoK
113
hist
KoK
113
 
 
 
 
 
 

1 B

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pn pol
MD
7
hist
TP
7
rel
s.K
218
che
CzJ
117
mat
PA
117
wos
MJ
101
ang
CA
14
 
 
 
 
 
 
ang
SoM
19
che
CzJ
211
Wt Fiz
MW
217
bio
DB
210
ang
CA
14
wf
IŁ,SB,M-FM,P-SA
hist
TP
218
rel
s.K
210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bio
DB
210
Fiz
MW
217
ang
SoM
19
Śr pol
MD
216
pol
MD
216
fra
MM
104
bio
DB
210
ang
CA
14
gw
DB
210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fra
AP
19
inf
GK
207
Czw mat
PA
117
wf
IŁ,SB,P-SA,M-FM
wf
IŁ,SB,P-SA,M-FM
fra
MM
104
che
CzJ
10
pol
MD
7
Plast
JB
7
 
 
 
 
 
 
fra
AP
14
Pi edb
GaM
101
che
CzJ
209
inf
GK
207
geo
JM
15
bio
DB
210
mat
PA
117
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
SoM
19

1 S

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pn mat
DJ
111
che
CzJ
10
wos
TP
118
geo
JM
15
ang
SM
10
pol
MR
103
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt ang
SM
15a
mat
DJ
111
geo
JM
15
fra
MM
s1
wf
IŁ,KM,P-SA,M-FM
bio
FM
213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ros
BrM
104
Śr hist
TP
10
wos
TP
10
edb
GaM
209
pol
MR
103
pol
MR
103
rel
s.K
106
Fiz
MW
217
 
 
 
 
 
 
Czw rel
s.K
103
fra
MM
115
ang
SM
10
wf
IŁ,KM,M-FM,P-SA
wf
IŁ,KM,M-FM,P-SA
pol
MR
103
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ros
BrM
21
Pi inf
AM
105
mat
DJ
110
wos
TP
10
hist
TP
10
geo
JM
15
gw
MR
103
Plast
JB
114
 
 
 
 
 
 

2 M

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pn Fiz
MW
217
ang
FrM
113
hist
SaM
116
wf
SB
wf
SB
mat
MM
118
pol
MR
103
 
 
 
 
 
 
wf
SZ
wf
SZ
Wt gw
MM
218
che
CzJ
218
niem
MJ
213
rel
s.K
218
bio
FM
104
mat
MM
211
mat
MM
211
 
 
 
 
 
 
ros
BrM
116
Śr hist
SaM
116
ang
FrM
113
Fiz
MW
217
wf
SB
mat
MM
7
pol
MR
103
che
CzJ
209
 
 
 
 
 
 
wf
SZ
Czw niem
MJ
213
ang
FrM
113
pol
MR
103
pol
MR
103
mat
MM
101
rel
s.K
101
geo
ME
106
inf
AM
105
 
 
 
ros
BrM
203
Pi bio
FM
113
Fiz
MW
217
pp
IL
213
wos
MJ
101
geo
ME
106
mat
MM
110
mat
MM
110
 
 
 
 
 
 

2 G

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pn ang
FrM
113
mat
IK
111
mat
IK
111
pol
OK
216
pol
OK
216
geo
JM
15
geo
JM
15
rel
ks.GM
15
 
 
 
niem
MJ
206
Wt ang
FrM
113
mat
IK
110
pol
OK
216
bio
FM
103
wos
MJ
21
gw
IK
117
hist
AS
114
 
 
 
 
 
 
inf
EP
203
Śr mat
IK
111
geo
JM
15
rel
ks.GM
10
niem
MJ
213
Fiz
MW
217
bio
FM
7
wf
M-FM,SB,GJ,IŁ
wf
M-FM,SB,GJ,IŁ
 
 
 
ang
SoM
19
Czw geo
JM
15
che
CzJ
213
ang
FrM
113
inf
EP
105
mat
IK
111
mat
IK
111
hist
AS
114
 
 
 
 
 
 
ang
SoM
19
niem
MJ
213
Pi che
CzJ
218
mat
IK
101
wf
GJ,M-FM,SB,IŁ
niem
MJ
213
pol
OK
216
pp
IL
214
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
SoM
19

2 P

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pn wos
AL
118
mat
ŁK
15
ang
GO
113
Fiz
MW
217
che
CzJ
211
rel
s.K
216
gw
ME
106
 
 
 
 
 
 
ang
OW
21
Wt rel
s.K
105
geo
ME
106
bio
FM
210
mat
ŁK
10
pol
BM
102
pol
BM
102
ang
GO
21
 
 
 
 
 
 
inf
EP
207
Śr wos
AL
118
wos
AL
118
inf
EP
105
mat
ŁK
216
wf
GJ,KM,GaM,M-FM,P-SA
niem
MJ
213
hist
SaM
116
pp
FM
210
 
 
 
ang
OW
21
fra
MM
104
Czw che
CzJ
116
mat
ŁK
116
geo
ME
106
wos
AL
118
hist
SaM
116
bio
FM
210
pol
BM
216
 
 
 
 
 
 
Pi hist
SaM
116
hist
SaM
116
niem
MJ
15a
wf
GaM,KM,P-SA,M-FM,GJ
wf
GaM,KM,P-SA,M-FM,GJ
pol
BM
114
ang
GO
117
 
 
 
 
 
 
fra
MM
104
ang
OW
21

2 H

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pn bio

214
Fiz
K-TB
211
mat
PA
117
niem
MJ
213
geo
ME
106
pol
CB
7
pol
CB
7
 
 
 
 
 
 
fra
MM
104
Wt bio

214
rel
s.K
116
mat
PA
117
ang
GO
15a
hist
AL
118
wos
AL
118
pol
CB
7
 
 
 
 
 
 
ang
OW
21
Śr inf
EP
201
ang
GO
15a
mat
PA
117
gw
PA
117
niem
MJ
213
che
CzJ
209
wf
M-FM,SB,GJ,IŁ
wf
M-FM,SB,GJ,IŁ
 
 
 
ang
OW
21
inf
EP
201
fra
MM
104
Czw pol
CB
7
pol
CB
7
rel
s.K
218
bio

214
hist
AL
118
geo
ME
106
wos
AL
118
 
 
 
 
 
 
Pi pol
CB
7
mat
PA
117
wf
GJ,M-FM,SB,IŁ
che
CzJ
209
wos
AL
118
ang
GO
7
pp
IL
214
 
 
 
 
 
 
ang
OW
21

2 B

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pn mat
ŁK
211
hist
AL
118
pol
OK
216
bio
DB
210
fra
MM
104
ang
SM
10
gw
OK
216
 
 
 
 
 
 
che
UK
209
ang
GO
21
Wt geo
ME
106
che
UK
209
ang
SM
15a
pol
OK
216
pol
OK
216
inf
EP
107
rel
ks.SL
102
 
 
 
 
 
 
Fiz
K-TB
211
fra
MM
104
Śr bio
DB
210
bio
DB
210
wos
MJ
101
che
UK
209
wf
GJ,KM,GaM,M-FM,P-SA
mat
ŁK
111
mat
ŁK
111
 
 
 
 
 
 
Czw mat
ŁK
211
bio
DB
210
che
UK
209
ang
SM
15a
Fiz
K-TB
211
hist
AL
118
rel
ks.SL
211
pp
FM
210
 
 
 
inf
EP
105
ang
GO
19
bio
DB
210
Pi che
UK
209
fra
MM
104
geo
ME
106
wf
GaM,KM,P-SA,M-FM,GJ
wf
GaM,KM,P-SA,M-FM,GJ
pol
OK
216
bio
DB
210
 
 
 
 
 
 
fra
MM
104
ang
GO
113

2 S

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pn che
CzJ
15
ang
CA
14
pol
MJ
101
pol
MJ
101
wos
AS
114
wos
AS
114
gw
AS
114
 
 
 
 
 
 
ang
OW
21
Wt mat
WT
110
Fiz
K-TB
211
fra
MM
104
bio

214
hist
AS
114
geo
ME
106
geo
ME
106
rel
ks.SL
106
 
 
 
ros
BrM
116
Śr pol
MJ
101
ang
CA
14
mat
WT
110
pp
JB
10
wf
GJ,KM,GaM,M-FM,P-SA
wos
AS
114
hist
AS
114
 
 
 
 
 
 
ang
OW
21
Czw fra
MM
104
geo
ME
106
ang
CA
14
inf
HA
203
mat
WT
110
rel
ks.SL
218
bio

214
 
 
 
 
 
 
ros
BrM
203
inf
HA
203
ang
OW
21
Pi wos
AS
114
geo
ME
106
mat
WT
111
wf
GaM,KM,P-SA,M-FM,GJ
wf
GaM,KM,P-SA,M-FM,GJ
che
CzJ
209
pol
MJ
101
 
 
 
 
 
 

3 A

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pn ang
SoM
19
Fiz
MW
217
wf
P-SA,SZ,KM
his
SaM
116
mat
KS
111
rel
ks.GM
111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
SM
10
Wt ang
SoM
19
niem
MJ
213
pol
MD
101
mat
KS
111
mat
KS
111
Fiz
MW
217
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niem
MJ
213
ang
SM
15a
Śr wf
SZ,P-SA,KM
wf
SZ,P-SA,KM
mat
KS
111
rel
ks.GM
111
ang
SoM
19
pol
MD
118
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
SM
10
Czw Fiz
MW
217
Fiz
MW
217
mat
KS
111
mat
KS
111
ang
SoM
19
ang
SoM
19
gw
MJ
111
 
 
 
 
 
 
ang
SM
15a
ang
SM
15a
Pi ang
SoM
19
mat
KS
111
his
SaM
116
Fiz
MW
217
pol
MD
10
pol
MD
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiz
MW
217
ang
SM
15a

3 D

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pn pol
OK
216
gw
EL
216
wf
P-SA,SZ,KM
ang
GO
106
bio

214
bio

214
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
AC
15a
Wt pol
OK
216
pol
OK
216
rel
ks.SL
218
wos
AS
114
bio

214
ang
GO
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
AC
15a
Śr wf
SZ,P-SA,KM
wf
SZ,P-SA,KM
mat
IK
216
his
AL
118
wos
AS
114
pol
OK
216
pol
OK
216
 
 
 
 
 
 
Czw mat
IK
218
pol
OK
216
bio

214
rel
ks.SL
101
niem
JS
14
wos
AS
114
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fra
MM
104
Pi pol
OK
216
pol
OK
216
bio

214
ang
GO
14
mat
IK
111
his
AL
118
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
AC
104

3 F

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pn mat
MM
213
che
UK
209
che
UK
209
pol
MD
209
bio
DB
210
his
SaM
116
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt che
UK
209
mat
MM
15
wf
KM,P-SA,M-FM
bio
DB
210
bio
DB
210
rel
ks.SL
218
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr che
UK
209
che
UK
209
pol
MD
106
ang
OW
21
bio
DB
210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw ang
OW
21
mat
MM
111
his
SaM
116
che
UK
209
rel
ks.SL
21
wf
KM,P-SA,M-FM
wf
KM,P-SA,M-FM
 
 
 
 
 
 
Pi bio
DB
210
bio
DB
210
pol
MD
102
pol
MD
102
ang
OW
21
fra
MM
104
gw
MD
10
 
 
 
 
 
 

3 G

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pn rel
AT
218
his
KoK
114
geo
JM
15
wos
KoK
214
pol
BM
218
pol
BM
218
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt ros
BrM
21
mat
PA
117
wf
KM,P-SA,M-FM
PrzD
PA
117
ang
CA
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fra
AP
14
ang
AC
19
Śr mat
PA
117
rel
AT
7
gw
KoK
15
ang
CA
14
geo
JM
15
wos
KoK
102
wos
KoK
102
 
 
 
 
 
 
ang
AC
113
Czw his
KoK
118
mat
PA
117
geo
JM
15
geo
JM
15
pol
BM
216
wf
KM,P-SA,M-FM
wf
KM,P-SA,M-FM
 
 
 
 
 
 
Pi geo
JM
15
geo
JM
15
pol
BM
101
wos
KoK
114
wos
KoK
114
ang
CA
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
AC
217

3 M

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pn che
UK
209
ang
FA
213
Fiz
MW
217
mat
MM
218
niem
MJ
213
pol
KMa
102
pol
KMa
102
 
 
 
 
 
 
Wt hist
TP
116
bio

214
Fiz
MW
217
mat
MM
101
mat
MM
101
gw
TP
113
rel
s.K
113
 
 
 
 
 
 
Śr geo
JM
15
ang
FA
106
mat
MM
114
mat
MM
114
pp
IL
214
wf
GJ,IŁ,SB
niem
MJ
213
 
 
 
 
 
 
Czw mat
MM
111
rel
s.K
218
Fiz
MW
217
Fiz
MW
217
pol
KMa
102
hist
TP
117
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi wf
IŁ,SB,GJ
wf
IŁ,SB,GJ
Fiz
MW
217
ang
FA
118
mat
MM
110
pol
KMa
102
inf
KMo
105
 
 
 
 
 
 

3 N

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pn wf
P-SA,IŁ,SB
wf
P-SA,IŁ,SB
rel
AT
106
ang
FrM
113
mat
IK
217
mat
IK
217
inf
EP
105
 
 
 
 
 
 
Wt Fiz
K-TB
211
ang
FrM
113
geo
ME
106
mat
IK
110
mat
IK
110
hist
AS
114
pol
MJ
101
 
 
 
 
 
 
Śr rel
AT
214
Fiz
K-TB
211
wf
IŁ,P-SA,SB
pol
MJ
101
mat
IK
111
pp
IL
214
gw
MJ
101
 
 
 
 
 
 
Czw che
UK
209
mat
IK
211
Fiz
K-TB
211
Fiz
K-TB
211
hist
AS
114
niem
MJ
213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi niem
MJ
213
Fiz
K-TB
211
ang
FrM
113
mat
IK
111
pol
MJ
101
pol
MJ
101
bio

209
 
 
 
 
 
 

3 H

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pn mat
IK
117
rel
AT
106
ang
CA
14
wf
M-FM,KM,GJ
wf
M-FM,KM,GJ
che
CzJ
211
bio

214
 
 
 
 
 
 
ang
AC
15a
Wt pol
MD
101
pol
MD
101
fra
AP
214
hist
TP
116
geo
ME
106
bio

214
wos
TP
216
 
 
 
 
 
 
niem
JS
102
Śr ang
CA
14
mat
IK
111
rel
AT
218
pol
MD
218
pol
MD
218
Fiz
K-TB
211
gw
JB
117
 
 
 
 
 
 
ang
AC
15a
Czw  
 
 
inf
HA
203
mat
IK
117
hist
TP
7
pol
MD
7
bio

214
fra
AP
113
 
 
 
 
 
 
niem
JS
105
ang
AC
14
 
 
 
Pi Fiz
K-TB
211
pol
MD
103
ang
CA
14
pp
JB
116
wos
TP
116
wos
TP
116
wf
KM,M-FM,GJ
 
 
 
 
 
 
inf
AM
107

3 B

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pn bio
DB
210
bio
DB
210
Fiz
K-TB
211
pol
MR
103
pol
MR
103
che
UK
209
ang
OW
21
 
 
 
 
 
 
fra
MM
104
Wt mat
IK
10
hist
TP
10
ang
OW
21
geo
JM
15
che
UK
209
che
UK
209
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
AC
111
Śr rel
s.K
218
fra
MM
104
Fiz
K-TB
211
inf
KMo
202
che
UK
209
wf
GJ,IŁ,SB
bio
DB
210
 
 
 
 
 
 
inf
KMo
202
fra
MM
104
Czw pp
JB
10
pol
MR
103
ang
OW
21
mat
IK
110
hist
TP
103
che
UK
209
rel
s.K
218
 
 
 
 
 
 
ang
AC
7
Pi wf
IŁ,SB,GJ
wf
IŁ,SB,GJ
bio
DB
210
pol
MR
103
fra
MM
104
mat
IK
111
gw
MM
103
 
 
 
 
 
 
ang
AC
213

3 P

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pn wf
P-SA,IŁ,SB
wf
P-SA,IŁ,SB
niem
JS
206
Fiz
K-TB
211
hist
SaM
116
ang
CA
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fra
MM
104
inf
AM
107
Wt pol
KMa
102
pol
KMa
102
wos
TP
103
ang
CA
14
mat
WT
117
hist
SaM
116
hist
SaM
116
 
 
 
 
 
 
ang
SoM
19
Śr pol
KMa
102
gw
SaM
116
wf
IŁ,P-SA,SB
mat
WT
110
hist
SaM
116
hist
SaM
116
rel
s.K
106
 
 
 
 
 
 
Czw pol
KMa
102
mat
WT
110
niem
JS
101
ang
CA
113
bio

214
hist
SaM
116
wos
TP
116
 
 
 
 
 
 
fra
MM
104
ang
SoM
218
Pi pp
JB
102
inf
AM
105
che
CzJ
209
geo
ME
106
Fiz
K-TB
211
rel
s.K
218
wos
TP
116
 
 
 
 
 
 
ang
SoM
19

3 S

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pn pol
MR
103
pol
MR
103
rel
ks.GM
210
wf
M-FM,KM,GJ
wf
M-FM,KM,GJ
mat
ŁK
106
ang
GO
117
 
 
 
 
 
 
ang
AC
113
Wt pol
MR
103
fra
AP
14
che
UK
209
inf
HA
203
hist
KoK
211
geo
JM
15
wos
KoK
118
 
 
 
 
 
 
ros
BrM
21
inf
HA
203
che
UK
209
Śr Fiz
K-TB
211
rel
ks.GM
103
ang
GO
102
geo
JM
15
mat
ŁK
117
gw
JM
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
AC
14
Czw bio

214
wos
KoK
101
fra
AP
115
hist
KoK
10
pp
JB
209
geo
JM
15
geo
JM
15
 
 
 
 
 
 
ang
AC
216
ros
BrM
105
Pi mat
ŁK
111
wos
KoK
118
pol
MR
103
Fiz
K-TB
211
ang
GO
14
geo
JM
15
wf
KM,M-FM,GJ
 
 
 
 
 
 
bio

218

1 T

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pn hist
TP
106
mat
MM
110
pol
BM
103
jawb
SM
10
wf
GaM
bio
DB
210
geo
K
116
niem
ED
114
 
 
 
Wt so
LD
206
so
LD
206
inf
AM
107
ang
FA
113
rel
ks.SL
213
gw
AM
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sk
DJ
201
sk
DJ
201
Śr  
 
 
edb
GaM
101
utk
AM
107
utk
AM
107
Plast
JB
21
mat
MM
117
pol
BM
1p
geo
K
15
 
 
 
so
LD
206
so
LD
206
Czw aso
K-TB
202
aso
K-TB
202
rel
ks.SL
210
bio
DB
210
wf
GaM
wf
GaM
ApBiur
EP
202
ApBiur
EP
202
 
 
 
utk
AM
107
utk
AM
107
aso
K-TB
107
aso
K-TB
107
Pi hist
TP
214
niem
ED
214
mat
MM
218
pol
BM
117
ang
FA
113
sk
DJ
201
sk
DJ
201
 
 
 
 
 
 
ApBiur
K-TB
207
ApBiur
K-TB
207

1 W

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pn niem
JS
21
mat
PA
117
sk
DJ
201
sk
DJ
201
pol
KMa
102
wf
SB,GaM,KM
wf
SB,GaM,KM
geo
K
106
 
 
 
ApBiur
EP
105
ApBiur
EP
105
Wt niem
JS
104
rel
ks.SL
104
ang
FrM
113
hist
KoK
7
gw
HA
10
wf
SB,GaM,KM
bio

214
 
 
 
 
 
 
Śr edb
GaM
113
mat
PA
117
so
HA
203
so
HA
203
pol
KMa
102
Plast
JB
21
geo
K
15
 
 
 
 
 
 
sk
DJ
201
sk
DJ
201
Czw aso
DJ
201
aso
DJ
201
utk
LD
206
utk
LD
206
hist
KoK
113
pol
KMa
102
jawb
SM
10
rel
ks.SL
10
 
 
 
utk
LD
206
utk
LD
206
aso
DJ
201
aso
DJ
201
Pi ApBiur
EP
107
ApBiur
EP
107
mat
PA
117
ang
FrM
113
inf
HA
203
bio

106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
so
HA
203
so
HA
203

1 Z

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pn ApBiur
EP
105
ApBiur
EP
105
mat
WT
110
pol
CB
7
ang
FrM
113
wf
SB,GaM,KM
wf
SB,GaM,KM
edb
GaM
10
 
 
 
aso
HA
203
aso
HA
203
jawb
GO
21
Wt pol
CB
7
niem
JS
203
utk
LD
206
utk
LD
206
geo
JM
15
wf
SB,GaM,KM
rel
AT
10
 
 
 
 
 
 
ApBiur
EP
105
ApBiur
EP
105
niem
JS
213
Śr hist
KoK
114
mat
WT
110
ang
FrM
113
inf
EP
105
niem
JS
15a
aso
DJ
201
aso
DJ
201
 
 
 
 
 
 
ang
FA
15a
niem
JS
15a
inf
EP
105
sk
TS
205
sk
TS
205
Czw bio
DB
210
geo
JM
15
Plast
JB
216
mat
WT
117
sk
TS
205
sk
TS
205
rel
AT
117
 
 
 
 
 
 
so
HA
203
so
HA
203
Pi jawb
GO
14
pol
CB
7
hist
KoK
118
bio
DB
210
gw
EP
217
so
HA
203
so
HA
203
 
 
 
 
 
 
ang
FA
15a
utk
LD
206
utk
LD
206

2 T

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pn pol
KMa
102
wf
M-FM
mat
ŁK
7
inf
GK
207
AdmSK
DJ
201
AdmSK
DJ
201
rel
ks.GM
218
 
 
 
 
 
 
aso
HA
203
aso
HA
203
Wt hist
AL
118
mat
ŁK
118
jawb
GO
10
geo
ME
106
utk
LD
206
utk
LD
206
wf
M-FM
bio
FM
10
 
 
 
AdmSK
DJ
201
AdmSK
DJ
201
Śr inf
GK
105
pol
KMa
102
niem
MJ
213
pp
IL
214
aso
HA
203
aso
HA
203
bio
FM
211
rel
ks.GM
114
 
 
 
utk
LD
206
utk
LD
206
Czw geo
ME
106
hist
AL
118
mat
ŁK
213
pol
KMa
102
ang
AC
218
so
LD
206
so
LD
206
AdmSK
DJ
201
 
 
 
AdmSK
DJ
201
ASSO
HA
203
ASSO
HA
203
Pi ang
AC
21
niem
MJ
213
ASSO
HA
203
ASSO
HA
203
sk
DJ
201
wf
M-FM
gw
AC
7
 
 
 
 
 
 
sk
DJ
201
so
LD
206
so
LD
206

2 Z

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pn ang
GO
104
rel
ks.GM
218
ASSO
HA
203
ASSO
HA
203
AdmSK
TS
205
wf
GJ
aso
LD
206
aso
LD
206
 
 
 
AdmSK
TS
205
aso
LD
206
aso
LD
206
ASSO
HA
203
ASSO
HA
203
Wt bio
FM
117
pol
MR
103
sk
TS
205
mat
WT
102
hist
SaM
116
inf
GK
105
AdmSK
TS
205
AdmSK
TS
205
 
 
 
sk
DJ
201
so
HA
203
so
HA
203
Śr so
HA
203
so
HA
203
niem
JS
103
jawb
GO
116
mat
WT
110
rel
ks.GM
218
pp
IL
214
gw
TS
214
 
 
 
utk
LD
206
utk
LD
206
Czw pol
MR
19
hist
SaM
214
mat
WT
110
wf
GJ
geo
ME
106
ang
GO
113
bio
FM
210
 
 
 
 
 
 
Pi inf
GK
207
utk
LD
206
utk
LD
206
niem
JS
110
pol
MR
103
wf
GJ
geo
ME
106
 
 
 
 
 
 
AdmSK
TS
205
AdmSK
TS
205

3 T

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pn MiELSK
TS
205
MiELSK
TS
205
wf
GJ
his
AS
114
mat
WT
110
ang
AC
104
rel
s.K
101
 
 
 
 
 
 
MiELSK
DJ
201
MiELSK
DJ
201
wf

ang
FA
15a
Wt wf
GJ
pol
CB
7
PrApInwPr
GK
207
ProjIAdmB
KMo
202
ProjIAdmB
KMo
202
PrakZaw
TS
205
PSIwPr
K-TB
201
PSIwPr
K-TB
201
 
 
 
wf

inf
KMo
202
MiELSKwP
DJ
201
PSIwPr
K-TB
203
PSIwPr
K-TB
203
PAI
AM
107
PAI
AM
107
Śr pol
CB
7
dgwb
IL
214
gw
KMo
202
rel
s.K
106
ang
AC
216
mat
WT
110
mat
WT
110
 
 
 
 
 
 
wf

Czw PrakZaw
TS
205
PrakZaw
TS
205
wf
GJ
his
AS
114
PAI
AM
107
PAI
AM
107
ASSOwP
KMo
201
 
 
 
 
 
 
PrakZaw
GK
207
PrakZaw
GK
207
ang
FA
15a
ProjIAdmB
KMo
202
ProjIAdmB
KMo
202
PrApInwPr
GK
207
niem
JS
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi mat
WT
110
ang
AC
21
pol
CB
7
MiELSKwP
DJ
201
jawb
SM
15a
inf
KMo
202
niem
MJ
213
 
 
 
 
 
 
ang
FA
15a
PrakZaw
GK
207
ASSOwP
KMo
202
jawb
SM
15a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niem
JS
104

3 Z

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pn jawb
CA
14
niem
JS
15a
mat
MM
114
ang
OW
21
PAI
AM
107
PSKDPwPr
LD
206
che
UK
209
 
 
 
 
 
 
inf
KMo
202
inf
KMo
202
niem
JS
14
jawb
CA
14
ProjIAdmB
TS
205
Wt wf
P-SA
wf
P-SA
hist
AS
114
pol
BM
211
Fiz
MW
217
ASSOwP
KMo
202
ASSOwP
KMo
202
rel
AT
7
 
 
 
wf
KM
wf
KM
ASSO
HA
207
NUTKom
LD
206
Śr mat
MM
217
mat
MM
217
PrApInwPr
GK
207
Piabdwp
TS
205
NUTKom
TS
205
niem
JS
15a
ASSO
HA
203
MiELSKwP
DJ
201
MiELSKwP
DJ
201
Piabdwp
TS
205
PrApInwPr
GK
207
PAI
AM
107
ang
AC
14
PSKDPwPr
LD
206
ASSOwP
KMo
202
ASSOwP
KMo
202
Czw hist
AS
114
che
UK
209
mat
MM
114
pol
BM
216
gw
DJ
201
Fiz
MW
217
ProjIAdmB
TS
205
rel
AT
218
 
 
 
niem
JS
21
Pi inf
KMo
202
inf
KMo
202
ang
OW
21
mat
MM
218
pp
IL
214
wf
P-SA
pol
BM
102
 
 
 
 
 
 
MiELSKwP
DJ
201
MiELSKwP
DJ
201
ang
AC
211
wf
KM

4 T

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pn PAM
GK
207
PAM
GK
207
PAI
AM
107
PAI
AM
107
pol
CB
7
mat
PA
117
inf
KMo
202
 
 
 
 
 
 
PAI
AM
107
PAI
AM
107
inf
KMo
202
inf
KMo
202
ang
FA
15a
Wt bd
TS
205
bd
TS
205
gw
CB
7
psw
AM
107
psw
AM
107
rel
AT
103
wf
GaM,KM,P-SA
 
 
 
 
 
 
PAI
AM
107
PAI
AM
107
PAM
GK
207
PAM
GK
207
Śr PAI
AM
107
PAI
AM
107
pol
CB
7
wf
GaM,KM,P-SA
ang
FrM
113
inf
KMo
202
inf
KMo
202
 
 
 
 
 
 
bd
TS
205
bd
TS
205
inf
KMo
202
psw
AM
107
psw
AM
107
Czw ang
FrM
113
his
AS
114
bd
TS
205
bd
TS
205
mat
PA
117
rel
AT
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
FA
15a
PAI
AM
107
PAI
AM
107
Pi mat
PA
117
wf
GaM,KM,P-SA
his
AS
114
PAI
AM
107
PAI
AM
107
niem
MJ
213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bd
TS
205
bd
TS
205
niem
JS
19

4 Z

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pn mat
WT
110
pol
MD
214
niem
MJ
213
rel
ks.GM
205
PAI
EP
105
PAI
EP
105
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ang
SoM
19
bd
KMo
202
bd
KMo
202
Wt PAM
GK
207
PAM
GK
207
his
AL
118
psw
TS
205
psw
TS
205
gw
SoM
110
wf
GaM,KM,P-SA
 
 
 
 
 
 
bd
KMo
202
bd
KMo
202
PAI
EP
105
PAI
EP
105
Śr mat
WT
110
inf
GK
207
his
AL
118
wf
GaM,KM,P-SA
rel
ks.GM
106
PAI
EP
105
PAI
EP
105
 
 
 
 
 
 
ang
SoM
19
PAM
GK
207
PAM
GK
207
Czw mat
WT
110
ang
SoM
19
bd
KMo
202
bd
KMo
202
inf
GK
207
inf
GK
207
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niem
JS
104
inf
GK
207
inf
GK
207
PAI
EP
105
PAI
EP
105
Pi pol
MD
103
wf
GaM,KM,P-SA
bd
KMo
202
bd
KMo
202
ang
SoM
19
PAI
EP
107
PAI
EP
107
 
 
 
 
 
 
PAI
EP
105
PAI
EP
105
inf
GK
207
psw
TS
205
psw
TS
205