Informuję, że w dniach od 10 do 14 maja 2021 r. uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Lubartowie będą uczyć się zdalnie.

Od dnia 17 do 28 maja 2021 r. nauczanie odbywać się będzie w sposób hybrydowy (mieszany).

Poniżej przedstawiam harmonogram powrotu uczniów do nauki w systemie hybrydowym (mieszanym):

I tydzień – 17-21 maja 2021 r.

Do szkoły wracają następujące klasy:

I M, I G, I P, I H. I B, I S, II A, II D, II F, II G

(wyżej wymienione klasy w dniach od 24 do 28 maja 2021 r. uczą się w sposób zdalny)

 

II tydzień – 24-28 maja 2021 r.

Do szkoły wracają następujące klasy:

I T, I Z, II Z, III T, III Z, II M, II N, II P, II H, II B, II S

(wyżej wymienione klasy w dniach od 17 do 21 maja 2021 r. uczą się w sposób zdalny)

 

Klasa II T odbywać będzie w tym czasie praktykę zawodową.

 

Od dnia 31 maja 2021 r. (poniedziałek) wszyscy uczniowie wracają do nauki w systemie stacjonarnym.

 

Od dnia 10 maja 2021 r. obowiązywać będzie nowy plan zajęć, który opublikowany jest w elektronicznym dzienniku (Librus).

                                                                                 

Anna Wójtowicz

                                                              

Dyrektor szkoły

Na podstawie Zarządzenia Nr 4/2021 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie z dnia 2 lutego 2021 r. uprzejmie informujemy, że dzień 2 kwietnia 2021 r. jest dniem wolnym od pracy w zamian za Święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 r.

W dniu 2 kwietnia 2021 r. szkoła będzie zamknięta.

W związku z trwającą akcją szczepień przeciw Covid-19 zamieszczamy materiały informacyjno- edukacyjne, dotyczące celowości szczepień.

Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko COVID-19?

Od kiedy mogę się zaszczepić?

Gdzie mogę się zaszczepić?

Mapa punktów szczepień

Krótka historia szczepionek