Tolerancja nie jest zwykłym słowem. Tolerancja to coś, co zobowiązuje. Nie chodzi o twoje własne poglądy, masz prawo być w nich jak najbardziej indywidualny. Chodzi o inne słowo. Słowo, które często ciężko wprowadzić nam w czyn. Szacunek.

Jest nam bardzo miło poinformować społeczność szkolną, że organ prowadzący naszą placówkę - Powiat Lubartowski pozyskał kwotę ponad 6,5 mln zł (w tym ponad 5,4 mln ze środków UE) na sfinansowanie dwóch projektów, które będą realizowane w naszym Technikum i RCEZ w Lubartowie.

Ile tego szaleństwa i kreatywności? Przekonać się można oglądając prace 3 uczennic I LO w Lubartowie, Agnieszki, Dominiki i Kasi, które odważyły się i wzięły udział w warsztatach plastycznych.

7 listopada w Sali błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów najlepszym uczniom z terenu naszego województwa. W tym roku Technikum Zawodowe nr 2 w Lubartowie kształcące w zawodzie technik informatyk reprezentował Damian Bogusz, uczeń kl. III z, który jest najlepszym uczniem tej szkoły. Damian odebrał stypendium z rąk pani Teresy Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Wojewody Lubelskiego, pana Przemysława Czarnka. Wręczający życzyli laureatom dalszych sukcesów oraz aby kontynuowali naukę na terenie naszego województwa, wybierając lubelskie uczelnie. Uroczystość uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej im. W. Kaniorowej.