30 listopada 2018 r. uczniowie klas o rozszerzeniu matematyczno – fizycznym oraz pierwsza klasa technikum wzięli udział w nietypowej lekcji o energii jądrowej- nie tylko.

Dwugodzinne zajęcia realizowane w ramach projektu Ministerstwa Energetyki „Poznaj Atom” poprowadził dr Wiktor Parol, pracownik Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie i współpracownik Fundacji Instytut Zrównoważonej Energetyki. Tematyka zajęć została tak dobrana, aby przekazać prawdziwe i obiektywne informacje na temat możliwości wprowadzenia energetyki jądrowej w Polsce. Problem ten budzi dużo kontrowersji w społeczeństwie polskim. Powodem tego jest głównie brak dostatecznej informacji o tej formie energii, a także częstym pojawianiem się w środkach masowego przekazu szeregu nieprawdziwych wiadomości, dotyczących np. przyczyn zaprzestania budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu lub też przyczyn i skutków awarii w Czarnobylu. Młodzież dowiedziała się także o  rodzajach promieniowania jonizującego oraz jego zastosowaniu, głównie w medycynie. Poznali budowę i działanie elektrowni jądrowej, zasady bezpieczeństwa stosowane w energetyce jądrowej.

Młodzież, przede wszystkim, zrozumiała znaczenie energetyki jądrowej w kontekście zmian klimatycznych.