I Liceum Ogólnokształcące funkcjonuje w Lubartowie od 1945 roku, Technikum Zawodowe nr 2 od 2009, natomiast Gimnazjum Sportowe od roku 2012. Od tego czasu te trzy szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki ukończyło kilkanaście tysięcy osób. Chcąc być na bieżąco z tymi osobami cyklicznie prowadzimy monitoring losów absolwentów naszej szkoły, którzy w ciągu ostatnich siedemdziesięciu lat związani byli z jej historią. Zgromadzone informacje dają nam obraz kim dzisiaj jest absolwent liceum, technikum czy gimnazjum „na Chopina”. Gdzie dalej się uczy, studiuje, pracuje i jak żyje. Czy jest zadowolony ze swojej drogi życiowej i jaki wpływ miał na nią wybór naszej placówki jako szkoły średniej.

Rok ukończenia szkoły 2016

 

W roku szkolnym 2015/2016 naszą szkołę opuściło 193 absolwentów Liceum.

 

 

Uczelnie i szkoły, w których kontynuują naukę absolwenci Liceum 2016:

 

 

 • Politechniki – 20 %

 

 • Inne – 9 %

 

 • Szkoły policealne – 9 %

 

 • KUL – 5 %

 

 • Uniwersytety – 48 %

 

 • Praca – 9 %

 

 

 

 

W roku szkolnym 2015/2016 naszą szkołę opuściło 26 absolwentów Technikum.

 

 

 

Uczelnie i szkoły, w których kontynuują naukę absolwenci Technikum 2016:

 

 

 • Politechniki - 50 %

 

 • Praca - 23 %

 

 • UMCS - 15 %

 

 • KUL - 4 %

 

 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych - 4 %

 

 • Studium medyczne - 4 %

 

 

 

 

W roku szkolnym 2015/2016 naszą szkołę opuściło 27 absolwentów Gimnazjum Sportowego.

 

 

Szkoły, w których kontynuują naukę absolwenci Gimnazjum 2016:

 

 

 • ZS nr 2 - 55 %

 

 • RCEZ - 22 %

 

 • Liceum Ogólnokształcące - 7 %

 

 • Technikum Gastronomiczno- Hotelarskie - 4 %

 

 • Technikum Transportowo-Komunikacyjne - 4 %

 

 • Technikum Zawodowe  - 4 %

 

 • Szkoła Zawodowa - 4 %