Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie, rodzice uczniów,

informuję że od dnia 12 do 25 marca 2020 roku zawieszone zostają w szkole zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Jest to decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Nie będą się odbywały w tym czasie również zajęcia projektowe, wyrównawcze oraz rozwijające zainteresowania.

Przesyłamy  informacje dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa i postępowania w tym czasie. 

RODZICU:

  • nauczyciele będą przygotowywali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu;
  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

W roku szkolnym 2019/2020 zgromadzono darowizny podczas spektaklu „Pan Lodówka” oraz zorganizowana została loteria fantowa z darów nauczycieli i uczniów ZS2.

 W środę 19 lutego 2020 r. w szkole ”na Chopina” odbyła się IV-ta edycja powiatowego konkursu matematycznego “60 dni przed egzaminem”. Konkurs skierowany był do uczniów klas ósmych szkół podstawowych.

Wydarzeniem teatralnym miała okazję świętować Dzień Zakochanych społeczność naszej szkoły. Szkolne Koło Teatralne przygotowało bowiem krótką etiudę pt. "Miłość" oraz zaprezentowało gry improwizacji teatralnych.