Powołując się na Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dotyczące ograniczenia funkcjonowania szkół w okresie pandemii wprowadza się w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie nauczanie zdalne. Biorąc po uwagę zapisy w/w rozporządzenia decyzją dyrektora szkoły wszystkie klasy ZS nr 2 od 26 października do 8 listopada 2020 r. będą realizowały nauczanie w formie zdalnej. Lekcje odbywają się zgodnie z obowiązującym planem.
 
Przypominamy, że do nauczania zdalnego wszyscy nauczyciele wykorzystują platformę Teams.
 
Anna Wójtowicz
 
 
 
 

Październik jest miesiącem walki z rakiem. W związku z tymZS nr 2 w Lubartowie po raz kolejny, przy współpracy z Fundacją DKMS w Warszawie zorganizował akcję pod tytułem: #KOMÓRKOMANIA, która polegała na pozyskaniu pełnoletnich, świadomych osób do bazy potencjalnych dawców komórek macierzystych.  

W tym roku szkolnym akcja przybrała trochę inny charakter pozyskiwania potencjalnych dawców. Wynika to z sytuacji epidemiologicznej w kraju. W związku z powyższym pełnoletnia młodzież otrzymywała do domu w dniu 22 października 2020 roku pakiety – „Zestaw na 5”, w którym znajdowały się pałeczki do wymazu oraz formularz rejestracyjny. Chętni uczniowie po instrukcji nauczyciela/opiekuna z ramienia szkoły, pani Edyty Lewtak, sami w domu pobierali wymaz, który dostarczali do szkoły.  

W roku szkolnym 2020/2021 zarejestrowało się 15 pełnoletnich uczniów z Zespołu Szkół  
nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie. Postawa młodzieży zasługuje na szczególne uznanie i naśladownictwo. Brawo. 

Pamiętajmy!!!!  

Każdy może nieść pomoc, bo mamy ją w genach. 

Powołując się na Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dotyczące ograniczenia funkcjonowania szkół w okresie pandemii wprowadza się w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie od dnia 19 października 2020 r. nauczanie hybrydowe. Biorąc po uwagę zapisy w/w rozporządzenia decyzją dyrektora szkoły część klas ZS nr 2 od dnia 19 października 2020 r. będzie realizowało nauczanie w formie zdalnej.
 
Nauczanie zdalne będzie dotyczyło następujących klas:
  1.  I m, I p, I b, I s (klasy pierwsze LO);
  2.  II m, II n, II p, II h, II b, II s, II a, II d, II f, II g (wszystkie klasy drugie LO);
  3.  I t (technikum zawodowe).
W/w klasy będą uczyć się zdalnie przez okres 1 tygodnia (tj. od 19 do 23 października 2020 r.). Po tym okresie, jeśli nasz powiat będzie nadal w strefie żółtej, określimy, które klasy będą uczyć się zdalnie.
 
Pozostałe klasy realizują naukę w formie stacjonarnej.
 
Wszystkie klasy, zarówno te uczące się w formie zdalnej jak i stacjonarnej, pracują zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
 
Przypominamy, że do nauczania zdalnego wszyscy nauczyciele wykorzystują platformę Teams.
 
Anna Wójtowicz

Szanowni Nauczyciele, Szanowni Państwo!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dziękuję Państwu za zaangażowanie w pracę dydaktyczną, wychowawczą     i opiekuńczą jaką każdego dnia z wysoką starannością wykonujecie.  Za szukanie nowych rozwiązań w okresie edukacji zdalnej. Jestem pewna, że poradzicie sobie Państwo z tym wyzwaniem, jeśli wrócimy do zdalnego nauczania. Wierzę, że z wiedzy którą Państwo przekazujecie, te i kolejne pokolenia wychowanków będą korzystać przez resztę swojego życia. Będą dzięki Państwa zaangażowaniu mogli z odwagą podejmować niełatwe wyzwania współczesnego świata, rozwijać zainteresowania, osiągać sukcesy.

W pięknych okolicznościach przyrody, czyli w pełnym słońcu i na świeżym powietrzu, ale także przy uroczystym wtórze werbli uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki zostali włączeni do społeczności szkolnej. Działo się to wszystko 7 października 2020 r. na uroczystości ślubowania, w której wzięły udział klasy liceum ogólnokształcącego i technikum zawodowego. Tradycyjnie ślubowaniu towarzyszyły obchody Dnia Patrona Szkoły. Młodzież miała okazję zapoznać się z życiem i dokonaniami Księcia Pawła Karola Sanguszki oraz sprawdzić swoją wiedzę o patronie w konkursie online.