Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Miesięcznikiem Edukacyjnym Perspektywy na stronie internetowej www.studia.gov.pl w okresie od 3 czerwca do września br. przeprowadzi kampanię informacyjną wspierającą rekrutację na studia w roku akademickim 2020/21.

Pierwszym jej etapem będzie realizowany 3 czerwca „Wirtualny Dzień Maturzysty, podczas którego młodzież wysłucha m.in. prelekcji Pana Marcina Smolika, Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na temat matury przeprowadzanej w szczególnych warunkach oraz mini-wykładów ekspertów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Rejestracja dla zainteresowanych udziałem w realizowanym online Dniu Maturzysty rozpocznie się 1 czerwca br. na stronie www.studia.gov.pl/studia2020

Tuż po egzaminach maturalnych, w dniach od 22 do 26 czerwca 2020 r, młodzież będzie mogła wziąć udział w przedsięwzięciu „Kierunkowskaz Kariery”, czyli spotkaniach on-line z ekspertami, pracodawcami, pracownikami naukowymi i studentami, prezentującymi kierunki studiów oraz uczelnie.

Prosimy zdających w tym roku egzamin maturalny o zapoznanie się z poniższymi materiałami. Znajdziecie w nich najważniejsze informacje dotyczące przebiegu tegorocznych matur:

 

Od 1 czerwca br. jest możliwość odbywania konsultacji dla uczniów. Podczas ich realizacji będą obowiązywały specjalnie opracowane procedury.

Informujemy, że konsultacje nie mogą mieć charakteru masowego i nie będą podczas ich trwania realizować podstawy programowej. Celem konsultacji, w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem, jest danie uczniom możliwości uzyskania pomocy w opanowaniu treści programowych, z którymi mieli problemy i są zagrożeni niepowodzeniem szkolnym w klasyfikacji rocznej.

Uczniowie uczestniczący w konsultacjach muszą złożyć pisemną deklarację na temat swego stanu zdrowia, podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia (informacja o braku objawów wskazujących na zarażenie koronawirusem oraz o tym, że w ciągu ostatnich 14 dni nie miały kontaktu z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie).

Zainteresowani uczniowie zgłaszają się do nauczycieli poszczególnych przedmiotów do dnia 26 maja 2020 r. Po utworzeniu grup otrzymają informację zwrotną o datach i godzinach zajęć.

 

W sobotę 9 maja obchodzony był Dzień Europy. W normalnych warunkach świętowalibyśmy go bardziej uroczyście, ponieważ Europa jest bliska naszemu sercu, ale w obecnej sytuacji mogliśmy zrobić niewiele. W związku z tym, młodzież ZS nr 2 w Lubartowie zaangażowana w projekty unijne Erasmus+ wraz z młodzieżą z Hiszpanii, Niemiec i Chorwacji nagrała krótki filmik aby pokazać, że pamiętamy i utożsamiany się z wartościami europejskimi, takimi jak poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, jak również poszanowaniem praw człowieka. Cieszymy się, że młodzi ludzie tak łatwo odnajdują się w społeczeństwie europejskim opartym na niedyskryminacji i tolerancji. W młodzieży siła!

 

ZS2

Można się tego dowiedzieć z najnowszego filmu, w którym młodzież klas pierwszych opowiada o swojej szkole. Uczniowie ZS nr 2 w Lubartowie, w ramach którego funkcjonują I Liceum Ogólnokształcące z sześcioma rodzajami klas i Technikum Zawodowe nr 2 kształcące w zawodzie technik informatyk, postanowili przedstawić swoją szkołę szerszej społeczności. Mówią w nagraniach wykonanych w swoich domach o szkolnej codzienności, o lekcjach, nauczycielach. Ale z filmu możemy się dowiedzieć, że szkoła, to nie tylko nauka. Projekty, wyjazdy, rozwijanie pasji, sport, teatr, to tylko niektóre z działań, jakimi uczniowie zajmują się po lekcjach.

Nauczyciele z „Chopina” zawsze powtarzają: „zdanie młodzieży jest dla nas zawsze najważniejsze”. Posłuchajcie więc, co o swoich klasach mówią uczniowie. Za ilustrację do wypowiedzi posłużyły fotografie i filmy z ostatnich kilku lat funkcjonowania szkoły.

ZS2