W maju i czerwcu 2020 roku, odpowiednio: dla uczniów klas drugich oraz pierwszej, miały miejsce ostatnie w tym roku szkolnym egzaminy Cisco Networking Academy. Egzaminy 'Final', bo o nich mowa, z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły w związku z zagrożeniem COVID-19, odbyły się w formie zdalnej. Były podsumowaniem trwających od września 2019 roku kursów:
- IT Essentials: PC Hardware and Software
- CCNA R&S: Introduction to Networks
- CCNA R&S: Routing and Switching Essentials
- Introduction to Cybersecurity
- Partner: CPP - Advanced Programming in C++

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Miesięcznikiem Edukacyjnym Perspektywy na stronie internetowej www.studia.gov.pl w okresie od 3 czerwca do września br. przeprowadzi kampanię informacyjną wspierającą rekrutację na studia w roku akademickim 2020/21.

Prosimy zdających w tym roku egzamin maturalny o zapoznanie się z poniższymi materiałami. Znajdziecie w nich najważniejsze informacje dotyczące przebiegu tegorocznych matur:

 

Od 1 czerwca br. jest możliwość odbywania konsultacji dla uczniów. Podczas ich realizacji będą obowiązywały specjalnie opracowane procedury.

Informujemy, że konsultacje nie mogą mieć charakteru masowego i nie będą podczas ich trwania realizować podstawy programowej. Celem konsultacji, w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem, jest danie uczniom możliwości uzyskania pomocy w opanowaniu treści programowych, z którymi mieli problemy i są zagrożeni niepowodzeniem szkolnym w klasyfikacji rocznej.

Uczniowie uczestniczący w konsultacjach muszą złożyć pisemną deklarację na temat swego stanu zdrowia, podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia (informacja o braku objawów wskazujących na zarażenie koronawirusem oraz o tym, że w ciągu ostatnich 14 dni nie miały kontaktu z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie).

Zainteresowani uczniowie zgłaszają się do nauczycieli poszczególnych przedmiotów do dnia 26 maja 2020 r. Po utworzeniu grup otrzymają informację zwrotną o datach i godzinach zajęć.