INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dyrektor Szkoły Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną uczniom do 19 roku życia na poniższych zasadach:

 1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka środowiskowa nauczania i wychowania p. Anna Greguła.

 2. Gabinet pielęgniarki mieści się w budynku szkolnym na parterze, pokój 17 w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie, ul. Chopina 6.

 3. Pielęgniarka pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.00.

 4. Świadczenia ogólnostomatologiczne realizuje ZOZ ,,Zdrowie’’ im. Dr Stefana Kwaska, w gabinecie stomatologicznym przy ul. 3-go Maja 24A w Lubartowie (poniedziałek-piątek: 8.00 – 18.00, sobota : 8.00 – 14.00) oraz Filii w Woli Skromowskiej 67 (poniedziałek-wtorek: 12.00 – 18.00, środa-piątek: 8.00-14.00, sobota: 8.00-14.00 po wcześniejszej rejestracji).

 5. W przypadku, gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką zdrowotną i stomatologiczną proszę o złożenie ,,sprzeciwu’’ od świadczenia usług medycznych, odpowiednio do świadczeniobiorców realizujących opiekę.

 6. Na każde wykonywane świadczenie ogólnostomatologiczne dziecko zgłasza się z pisemnym wyrażeniem zgody przez rodziców.

  

Anna Wójtowicz

Dyrektor szkoły