Dyrektor Szkoły Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną uczniom do 19 roku życia na poniższych zasadach:

  1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka środowiskowa nauczania i wychowania p. Anna Greguła. 
  1. Gabinet pielęgniarki mieści się w budynku szkolnym na parterze, pokój 17 w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie, ul. Chopina 6. 
  1. Pielęgniarka pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.00. 
  1. W przypadku, gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką zdrowotną proszę o złożenie ,,sprzeciwu’’ od świadczenia usług medycznych, odpowiednio do świadczeniobiorców realizujących opiekę.