Organizacja roku szkolnego 2017/2018 

 

 

WYDARZENIA

 

 

TERMINY

 

1.             Rozpoczęcie  zajęć dydaktyczno – wychowawczych

04.09.2017 r.

2.             Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2017 r.

3.             Narodowe Święto Niepodległości

11.11.2017 r.

4.             Zimowa przerwa świąteczna

23.12 – 31.12.2017 r.

5.             Zakończenie I okresu zajęć dydaktyczno-wychowawczych

19.01.2018 r.

6.             Ferie zimowe

29.01 – 11.02.2018 r.

7.             Wiosenna przerwa świąteczna

29.03 – 03.04.2018 r.

8.             Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych         w klasach trzecich I LO i w klasie IV Technikum Zawodowego

27.04.2018 r.

9.             Egzaminy gimnazjalne

18.04 – 20.04.2018 r.

10.         Egzaminy maturalne

04.05 – 23.05.2018 r.

11.         Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

E.14

część pisemna

11.01.2018 r.

część praktyczna

12- 15.01.2018 r.

12.          Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

E.12, E.13

część pisemna

19.06.2018 r.

część praktyczna

28.06 – 04.07.2018 r.

13.         Święto Pracy

01.05.2018 r.

14.         Święto Konstytucji 3 Maja

03.05.2018 r.

15.         Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

22.06.2018 r.

Uroczystości ogólnoszkolne

1.             Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego

04.09.2017 r.

2.             Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

10.11.2017 r.

3.             Akademia z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja

26.04.2018 r.

4.             Zakończenie roku szkolnego klas III LO i klasy IV Technikum Zawodowego

27.04.2018 r.

5.             Uroczyste zakończenie roku szkolnego

22.06.2018 r.

Spotkania z rodzicami

1.              Zebranie ogólnoszkolne z rodzicami uczniów Gimnazjum Sportowego, Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Zawodowego.

19.09.2017 r.

2.             Zebranie ogólnoszkolne z rodzicami uczniów Gimnazjum Sportowego, Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Zawodowego, podsumowujące I semestr roku szkolnego 2017/2018.

23.01.2018 r.

3.             Zebrania z wychowawcami klas oraz konsultacje indywidualne z nauczycielami przedmiotów.

14.11.2017 r.

10.04.2018 r.

07.06.2018 r.

Posiedzenia Rady Pedagogicznej

1.      Posiedzenie rady rozpoczynające rok szkolny 2017/2018

29.08.2017 r.

2.      Posiedzenie rady pedagogicznej

04.09.2017 r.

3.      Przydział czynności pozadydaktycznych, zatwierdzenie planów pracy

12.09.2017 r.

4.      Uroczyste posiedzenie z okazji Dnia Edukacji Narodowej

13.10.2017 r.

5.      Szkoleniowe posiedzenie rady pedagogicznej

7.11.2017 r.

6.      Posiedzenie klasyfikacyjne na zakończenie I semestru

16.01.2018 r.

7.      Posiedzenie rady podsumowujące I semestr roku szkolnego  2017/18

19.01 2018 r.

8.      Szkoleniowe posiedzenie  rady pedagogicznej

20.02.2018 r.

9.      Posiedzenie klasyfikacyjne rady – klasyfikacja uczniów klas trzecich LO i czwartej TZ

24.04.2018 r.

10.   Posiedzenie klasyfikacyjne rady – klasyfikacja uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie

19.06.2018 r.

11.   Posiedzenie podsumowujące II semestr roku szkolnego 2017/2018

22.06.2018 r.

 

Dodatkowe dni wolne:

 

30.04.2018 r.

02.05.2018 r.

04.05.2018 r.

07.05.2018 r.

08.05.2018 r.

01.06.2018 r.

20.06.2018 r.

21.06.2018 r.