Organizacja roku szkolnego 2018/2019

 

WYDARZENIA

 

 

TERMINY

 

1.  Rozpoczęcie  zajęć dydaktyczno – wychowawczych

03.09.2018 r.

2. Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2018 r.

3. Narodowe Święto Niepodległości

11.11.2018 r.

4. Zimowa przerwa świąteczna

22.12 – 31.12.2018 r.

5. Zakończenie I okresu zajęć dydaktyczno-wychowawczych

18.01.2019 r.

6. Studniówka

styczeń- luty 2018 r.

7. Ferie zimowe

11.02 – 24.02.2019 r.

8. Wiosenna przerwa świąteczna

18.04 – 23.04.2019 r.

9. Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych                    w klasach trzecich I LO i w klasie IV Technikum Zawodowego

26.04.2019 r.

10. Egzaminy gimnazjalne

10.04 – 12.04.2019 r.

11. Egzaminy maturalne

06.05 – 25.05.2019 r.

12. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

E.14

część pisemna

10.01.2019 r.

część praktyczna

12 - 15.01.2019 r.

13. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

E.12, E.13

część pisemna

18.06.2019 r.

część praktyczna

16.06 – 3.07.2019 r.

14. Święto Pracy

01.05.2019 r.

15. Święto Konstytucji 3 Maja

03.05.2019 r.

16. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

21.06.2019 r.

Uroczystości ogólnoszkolne

1. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego

03.09.2018 r.

2. Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

09.11.2018 r.

3. Akademia z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja

25.04.2019 r.

4. Zakończenie roku szkolnego klas III LO i IV Technikum Zawodowego

26.04.2019 r.

5. Uroczyste zakończenie roku szkolnego

21.06.2019 r.

Spotkania z rodzicami

1. Zebranie ogólnoszkolne z rodzicami uczniów Gimnazjum Sportowego, Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Zawodowego.

18.09.2018 r.

2. Zebranie ogólnoszkolne z rodzicami uczniów Gimnazjum Sportowego, Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Zawodowego, podsumowujące I semestr roku szkolnego 2018/2019.

22.01.2019 r.

3. Zebrania z wychowawcami klas oraz konsultacje indywidualne      z nauczycielami przedmiotów.

13.11.2018 r.

09.04.2019 r.

04.06.2019 r.

Posiedzenia Rady Pedagogicznej

1. Posiedzenie rady rozpoczynające rok szkolny 2018/2019

22.08.2018 r.

2. Posiedzenie rady pedagogicznej

28.08.2018 r.

3. Przydział czynności pozadydaktycznych, zatwierdzenie planów pracy

11.09.2018 r.

4. Szkoleniowe posiedzenie  rady pedagogicznej

06.11.2018 r.

5. Posiedzenie klasyfikacyjne na zakończenie I semestru

15.01.2019 r.

6. Posiedzenie rady podsumowujące I semestr roku szkolnego  2018/19

18.01 2019 r.

7. Szkoleniowe posiedzenie  rady pedagogicznej

26.02.2019 r.

8. Posiedzenie klasyfikacyjne rady – klasyfikacja uczniów klas trzecich LO i czwartej TZ

16.04.2019 r.

9. Posiedzenie klasyfikacyjne rady – klasyfikacja uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie

18.06.2019 r.

10. Posiedzenie podsumowujące II semestr roku szkolnego 2018/2019

21.06.2019 r.

Dodatkowe dni wolne:

02.11.2018 r.

29.04.2018 r.

30.04.2018 r.

02.05.2019 r.

06.05.2019 r.

07.05.2019 r.

08.05.2019 r.

19.06.2019 r.