WYDARZENIA

TERMINY

1. Rozpoczęcie  zajęć dydaktyczno – wychowawczych

02.09.2019 r.

2. Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2019 r.

3. Narodowe Święto Niepodległości

11.11.2019 r.

4. Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31.12.2019 r.

5. Zakończenie I okresu zajęć dydaktyczno-wychowawczych

31.01.2020 r.

6. Studniówka

styczeń- luty 2020 r.

7. Ferie zimowe

13 – 26.01.2020 r.

8. Wiosenna przerwa świąteczna

9 – 14.04.2020 r.

9. Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach trzecich LO i w klasach IV TZ

24.04.2020 r.

10. Egzaminy maturalne

04.05 – 22.05.2020 r.

11. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie E.14

część pisemna

styczeń 2020 r.

część praktyczna

styczeń 2020 r.

12. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie EE.08

część pisemna

czerwiec 2020 r.

część praktyczna

czerwiec-lipiec 2020 r.

13. Święto Pracy

01.05.2020 r.

14. Święto Konstytucji 3 Maja

03.05.2020 r.

15. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

26.06.2020 r.

UROCZYSTOŚCI OGÓLNOSZKOLNE

1. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego

02.09.2019 r.

2. Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

08.11.2019 r.

3. Akademia z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja

30.04.2020 r.

4. Zakończenie roku szkolnego klas III LO i IV TZ

24.04.2020 r.

5. Uroczyste zakończenie roku szkolnego

26.06.2020 r.

SPOTKANIA Z RODZICAMI

1. Zebranie ogólnoszkolne z rodzicami uczniów Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Zawodowego

17.09.2019 r.

2. Zebranie ogólnoszkolne z rodzicami uczniów Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Zawodowego, podsumowujące I semestr roku szkolnego 2019/2020

04.02.2020 r.

3. Zebrania z wychowawcami klas oraz konsultacje indywidualne z nauczycielami przedmiotów

19.11.2019 r.

07.04.2020 r.

09.06.2020 r.

POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

1. Posiedzenie rady rozpoczynające rok szkolny 2019/2020

19.08.2019 r.

2. Posiedzenie rady pedagogicznej

28.08.2019 r.

3. Przydział czynności pozadydaktycznych, zatwierdzenie planów pracy

10.09.2019 r.

4. Szkoleniowe posiedzenie  rady pedagogicznej

05.11.2019 r.

5. Posiedzenie klasyfikacyjne na zakończenie I semestru

28.01.2020 r.

6. Posiedzenie rady podsumowujące I semestr roku szkolnego  2019/2020

31.01 2020 r.

7. Szkoleniowe posiedzenie  rady pedagogicznej

25.02.2020 r.

8. Posiedzenie klasyfikacyjne rady – klasyfikacja uczniów klas trzecich LO i czwartych TZ

21.04.2020 r.

9. Posiedzenie klasyfikacyjne rady – klasyfikacja uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie

23.06.2020 r.

10. Posiedzenie podsumowujące II semestr roku szkolnego 2019/2020

26.06.2020 r.

       DODATKOWE DNI WOLNE

 

1.        02.01.2020 r.

2.        03.01.2020 r.

3.        04.05.2020 r.

4.        05.05.2020 r.

5.        06.05.2020 r.

6.        12.06.2020 r.

7.        24.06.2020 r.

8.        25.06.2020 r.