Na podstawie Zarządzenia Nr 38/2021 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie z dnia 13 grudnia 2021 r. uprzejmie informujemy, że dzień 7 stycznia 2022 r. jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 r.

W dniu 7 stycznia 2022 r. szkoła będzie zamknięta.

Na podstawie Zarządzenia Nr 4/2021 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie z dnia 2 lutego 2021 r. uprzejmie informujemy, że dzień 24 grudnia 2021 r. jest dniem wolnym od pracy w zamian za Święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r.

W dniu 24 grudnia 2021 r. szkoła będzie zamknięta.

BEZPŁATNE NUMERY POMOCOWE