Przypomnijmy, że podczas majowej matury uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Zawodowego nr 2 okazali się najlepszymi spośród szkół z naszego powiatu. Zdawalność w I LO wyniosła 97%, a w TZ nr 2 98 %. Przypomnijmy, że wówczas średnia dla całego kraju wynosiła odpowiednio 84% i 69%.

We wrześniu otrzymaliśmy znakomite informację dotyczące matur poprawkowych. Wynika z nich, że nasze wyniki jeszcze się poprawiły. W Technikum Zawodowym nr 2 średnia zdawalność urosła do 100 %. W I Liceum Ogólnokształcącym natomiast wzrosła ona do 99 %. Nie musimy chyba dodawać, że te wyniki znacznie przekraczają ogólnopolskie normy. – Jesteśmy szkołą z wieloletnią tradycją, ale również wspaniałą duszą. Wyniki matur to rezultat długiej pracy całej społeczności szkolnej, ale również fantastycznej atmosfery panującej w naszej szkole. Każdego dnia ciężko pracujemy, aby naszym podopiecznym stworzyć znakomity klimat do rozwijania swoich umiejętności oraz talentów. Wierzę, że w kolejnych latach poziom nauczania w Zespole Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki będzie jeszcze wyższy. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wstąpienia w mury naszej szkoły - powiedział Zbigniew Sajda, p.o. Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie.

Te słowa znajdują również odzwierciedlenie w ogólnopolskich rankingach. Przypomnijmy, że w 2021 r. Technikum Zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki zajęło jedenaste miejsce w województwie lubelskim w rankingu „Perspektywy 2021”, co dało jej prestiżowe wyróżnienie w postaci srebrnej tarczy. Warto wspomnieć, że z samej Lubelszczyzny w tym zestawieniu zostało umieszczonych aż 59 techników.