Opiekunowie Szkolnego Klubu Honorowego Dawcy Krwi działającego przy Zespole Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie, przeprowadzili wiele zajęć edukacyjnych poruszających tematykę krwiodawstwa. Lekcje te przyczyniły się do propagowania wiedzy na temat honorowego oddawania krwi i kształtowania pozytywnych postaw prospołecznych wśród młodzieży.

Za wszystkie działania, które były prowadzone na terenie placówki, szkoła otrzymała zaszczytny Certyfikat Szkoły Promującej Honorowe Oddawanie Krwi. Tytuł ten nadawany jest również za udział w akcji edukacyjnej „Twoja krew, moje życie”, organizowanej w ramach programu profilaktyki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”.