Udział uczniów z popularnego lubartowskiego „Chopina” w Olimpiadzie Historycznej jest już wieloletnią tradycją.

Laureaci i finaliści tej olimpiady, a jednocześnie absolwenci tej szkoły, wykonują już zawody: prawników, archeologów, dziennikarzy. Są wśród nich sędziowie, adwokaci, historycy.

Również i w tym roku I LO reprezentowała grupa uczniów: Łucja Piesta z klasy III C, Karolina Borowiec, Iwona Derecka, obie z klasy II C oraz Dariusz Sokołowski z klasy IC. Nie przypadkowo wszyscy z klas o profilu prawniczym. W tych klasach uczniowie realizują program historii w zakresie rozszerzonym, a dodatkowo historia jest ich wielką pasją. Rywalizacja w ramach olimpiady stwarza im możliwość spotkania innych pasjonatów historii ze szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju, sprawdzenia swojej wiedzy, jest też drogą na wymarzone studia.

W tym roku cała czwórka została zakwalifikowana do etapu okręgowego XLIII Olimpiady Historycznej. Etap ten rozpoczął się 14 stycznia 2017 r. częścią pisemną, w której uczestniczyło 180 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa lubelskiego.

Do eliminacji ustnych, które odbyły się 27 stycznia 2017 r., zakwalifikowało się 50 uczniów, którzy uzyskali z pracy pisemnej ocenę dobrą lub wyższą. Do tego wąskiego grona awansował Dariusz Sokołowski, który podczas egzaminu ustnego wykazał się szczegółową wiedzą min. na temat konfliktów polsko-ukraińskich w latach 1918-19, przebiegu wojny polsko-bolszewickiej. Darek uzyskał ocenę bardzo dobrą i niewiele brakowało, aby uzyskał awans do rozgrywki finałowej. Uczniów przygotowywała do Olimpiady pani Małgorzata Sabat.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

ZS2