Zespół Szkół nr 2 m. Księcia P. K. Sanguszki w Lubartowie, w skład którego wchodzą I Liceum Ogólnokształcące i Technikum Zawodowe nr 2 (technik informatyk), po raz kolejny znalazł się w doborowym gronie najbardziej innowacyjnych szkół naszego województwa.Każda z kilkudziesięciu startujących w konkursie szkół otrzymuje rokrocznie tytuł Szkoły Innowacji.

Podobnie jak w ubiegłym roku uczennice z I Liceum Ogólnokształcącego przygotowały pracę kwalifikującą do udziału w IX edycji konkursu Statystyczno - Demograficznym Sigma Kwadrat ogłoszonego dla wszystkich średnich szkół województwa lubelskiego i zorganizowanego przez: Polskie Towarzystwo Statystyczne, UMCS i Urząd Statystyczny w Lublinie. Natomiast wsparcia rzeczowego udzielił PKO Bank Polski i PZL Świdnik.

Trzej pierwszoklasiści z Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie, Jakub Budzyński i Paweł Urban z klasy 1B oraz Mateusz Tomala z klasy 1M, wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie „Niesamowita Maszyna”, organizowanym przez Politechnikę Białostocką. Zakwalifikowali się oni do finału, który ze względu na sytuację epidemiczną, odbył się on-line na początku czerwca tego roku.

 

Dnia 03.03.2020 r. w hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Lubartowskiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt.

Maszyna skonstruowana przez uczniów z lubartowskiego „Chopina” może dzięki waszym głosom zdobyć główną nagrodę w ogólnopolskim konkursie!

Uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie: Jakub Budzyński IB, Paweł Urban IB i Mateusz Tomala IM, zgłosili się z własnej inicjatywy do konkursu pt. „Niesamowita Maszyna”, organizowanym przez Politechnikę Białostocką. Pełni kreatywności i ciekawych pomysłów, przez trzy tygodnie projektowali i budowali swoją maszynę. Wykonali wiele prób, aby uzyskać efekt finalny, który następnie, zgodnie z regulaminem konkursu, nagrali i opublikowali na YouTube.

Mają dużą szansę dostania się do finału. Zachęcamy do pomocy młodym naukowcom i oddawania łapek w górę POD FILMEM NA YouTube! Termin oddawania łapek w górę upływa 6 marca o godzinie 23.59.