W dniach 5-10 czerwca nasza szkoła organizuje wycieczkę na Słowację przeznaczoną dla uczniów liceum i technikum. W planie są m.in. wyjścia w góry, a także wizyta w Tatralandii. Koszt wyjazdu to około 700 zł. Zapisy prowadzone są u Pana Marka Gawła oraz Kamila Kozioła i trwają do 6 marca.

W dniu 31 stycznia 2017 roku (wtorek) o godz. 16:30 w dużej sali gimnastycznej odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów I Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Zawodowego nr 2 oraz Gimnazjum Sportowego podsumowujące I semestr roku szkolnego 2016/2017. Po zebraniu ogólnym odbędą się zebrania z wychowawcami klas.

Wychowawcy i nauczyciele oczekują w niżej podanych salach: