WSZYSTKIE INFORMACJE: www.lubelskie.pl/kultura/stypendia/stypendia-uczniowskie/ oraz u v-dyr. Z. Sajdy.

 

W roku szkolnym 2019/2020 Województwo Lubelskie będzie realizowało dwa programy stypendialne dla uczniów, których celem jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych osób, uczących się lub mieszkających w województwie lubelskim.

 

„Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020”

 

to program stypendialny skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, j. obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w woj. lubelskim oraz w roku szkolnym 2019/2020 będą uczniami VII lub VIII klasy szkoły podstawowej lub uczniami liceum ogólnokształcącego.

Program realizowany jest przez Województwo Lubelskie w oparciu o projekt pozakonkursowy „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020”, w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

„Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”

 

to program skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w woj. lubelskim oraz w roku szkolnym 2019/2020 będą uczniami szkół zawodowych.

Program realizowany jest przez Województwo Lubelskie w oparciu o projekt pozakonkursowy „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”, w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2019/2020 będą przyjmowane w terminie od 2 do 20 września 2019 r.

 

Do udziału w projektach zachęcamy również, spełniających kryteria, uczniów z niepełnosprawnościami. Strona internetowa Województwa Lubelskiego – www.lubelskie.pl oraz budynek UMWL przy ul. A. Grottgera 4 w Lublinie, dostosowane są do korzystania z nich przez osoby z niepełnosprawnościami.

Szczegółowych informacji na temat programów stypendialnych dla uczniów oraz niezbędnej pomocy udzielają pracownicy Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, ul. Artura Grottgera 4 w Lublinie.

Zapraszamy osobiście  – V piętro, pokoje nr: 512, 513, 537, 538, lub do kontaktu telefonicznego – nr. telefonów: (81) 44 16 709; (81) 44 16 716; (81) 47 81 410; (81) 47 81 459.

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30.