Już drugi rok przyszli informatycy - uczniowie technikum informatycznego w Lubartowie, uczestniczą w dodatkowych zajęciach specjalistycznych w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim”.

W bieżącym roku szkolnym utworzono 17 grup szkoleniowych, każda z nich liczy dziesięciu uczestników. Do dyspozycji uczniów jest 10 rodzajów zajęć, które umożliwiają im rozwijanie i doskonalenie zainteresowań z dziedziny informatyki, m.in.: z zakresu obsługi systemów klienckich i sieciowych, urządzeń komputerowych oraz sieci, a także kształtowanie praktycznych umiejętności takich jak: posługiwanie się współczesnymi językami programowania, tworzenie stron internetowych i aplikacji webowych, przetwarzanie obrazu i dźwięku, zarządzanie bazami danych czy sieciami komputerowymi. Dodatkowo 30 uczniów weźmie udział w zajęciach kończących się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie nowych kwalifikacji, a 55 w wakacyjnym stażu zawodowym.

W ubiegłym roku szkolnym w projekcie uczestniczyło 104 (5 K/99 M) uczniów technikum, w tym: 42 uczniów z klas drugich, 39 z trzecich i 23 z czwartych, co stanowi ponad 58 % wszystkich uczniów tych klas. Ponad 70 % uczestników projektu brało udział w więcej niż jednej formie wsparcia. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy potwierdzające udział
w poszczególnych zajęciach, a 30 uczniów, którzy uczestniczyli w 60 godzinnych zajęciach „Szkolenie SEP do 1kV” dodatkowo certyfikaty potwierdzające nabycie nowych kwalifikacji, uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji.

Każdy uczestnik projektu rozpoczynając zajęcia był ubezpieczony od NNW na cały rok szkolny, otrzymał pomoce i materiały dydaktyczne (pendrive, podręcznik), komplet materiałów szkoleniowych (teczka, zeszyt, długopis) oraz ciepły posiłek jeżeli zajęcia trwały minimum 6 godzin lekcyjnych.

W okresie wakacyjnym 50 uczniów (2 K/48 M) odbywało staż zawodowy u 29 pracodawców w Lubartowie i okolicach. Oprócz uzupełniania i wzbogacania wiadomości zdobytych w szkole oraz nabywania doświadczeń w zawodzie technik informatyk, była to również doskonała okazja do kształtowania umiejętności interpersonalnych i poznawania zasad funkcjonowania firm. W ramach projektu szkoła zapewniła stażystom: stypendium stażowe w wysokości 1805,43 zł., obowiązkowe szkolenie bhp, ubezpieczenie NNW, wstępne profilaktyczne badania lekarskie, zwrot kosztów dojazdu oraz odzież ochronną dla 27 uczniów.

W ramach realizowanego projektu wsparcie uzyskali również nauczyciele informatycznych przedmiotów zawodowych w postaci 8 specjalistycznych kursów. Były to kursy stacjonarne
i online. Uczestniczyło w nich 7 nauczycieli.

Bardzo cenną wartością realizowanego projektu jest również doposażenie naszych pracowni zawodowych w sprzęt oraz pomoce i materiały dydaktyczne na kwotę ponad 135 000 zł. Były to m.in.: zestawy do szkoleń z sieci komputerowych, oprogramowania, tablety, drukarki, router, narzędzia do montażu okablowania.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Całkowita wartość projektu: 2 875 630,54 zł w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2 444 285,95 zł, dofinansowanie ze środków budżetu państwa 143 781,54 zł, wkład własny 287 563,05 zł.

 

Krystyna Miętek

koordynator szkolny projektu

s8.jpgs9.jpgs15.jpgd11.jpgd4.jpgs5.jpgd10.jpgd2.jpgd16.jpgs14.jpgs11.jpgd22.jpgd13.jpgs4.jpgd20.jpgd21.jpgd14.jpgs6.jpgs2.jpgd7.JPGs17.jpgs7.jpgd9.jpgd19.jpgd12.jpgs16.jpgs10.jpgd6.JPGd8.jpgd15.jpgd17.jpgs12.jpgd1.jpgd18.jpgd5.jpgd3.jpgs3.jpgs13.jpgs1.jpg