W roku szkolnym 2022/2023 naukę w naszej szkole rozpocznie ponad 200 nowych uczniów. Utworzono 6 klas pierwszych w I LO oraz 2 klasy pierwsze w TZ nr 2, kształcącym w zawodzie technik informatyk. W liceum wśród utworzonych oddziałów są 2 klasy matematyczno- fizyczne oraz klasy: humanistyczno- prawnicza, humanistyczno- psychologiczna, biologiczno- chemiczna oraz społeczno- administracyjna. Jednym z powodów, który przyciągnął młodzież do szkoły na ul. Chopina były z pewnością tegoroczne- najwyższe wśród okolicznych szkół wyniki egzaminów maturalnych.

-Tegoroczna rekrutacja wzbudzała duże nadzieje dyrekcji szkół ponadpodstawowych na pozyskanie do klas pierwszych o wiele większej liczby uczniów niż w latach ubiegłych. Jednak pojawiła się również szansa na przyjęcie tych spośród ósmoklasistów, którzy dysponują wysokim potencjałem edukacyjnym. W naszych działaniach promocyjnych skupiliśmy się w ubiegłym roku szkolnym na tej właśnie grupie uczniów. Ustawione stosunkowo wysoko progi punktowe pozwoliły w tegorocznej rekrutacji na skompletowanie klas, które bardzo dobrze rokują jeżeli chodzi o wyniki nauczania. Ostatecznie, dzięki zezwoleniu naszego organu prowadzącego- Powiatu Lubartowskiego, utworzyliśmy o jedna klasę więcej w stosunku do ilości wcześniej zaplanowanej na ten rok szkolny. Nauczyciele obserwując efekty tegorocznej rekrutacji upatrują w nich szansę na powtórzenie tegorocznych wyników egzaminu maturalnego, kiedy to ZS nr 2 osiągnął najwyższy wynik w powiecie. Dodam, że może on być jeszcze wyższy, ponieważ wszyscy absolwenci, którzy nie zdali matury mają możliwość jego poprawienia.

  Warunki lokalowe nie pozwoliły, niestety, na utworzenie większej ilości oddziałów. Niemniej na dotychczasowych i nowych uczniów czekają odnowione i odremontowane klasy i korytarze oraz dwie nowe sale lekcyjne, które powstały dzięki zagospodarowaniu niewykorzystanych pomieszczeń szkoły.- podsumował wyniki rekrutacji oraz najbliższe plany na nowy rok szkolny p. o. dyrektora ZS nr 2 w Lubartowie pan Zbigniew Sajda.

282029897_4305040572865711_8908668748634719787_n.pngrollup2202.pngbaner2202.pnglogoZS2.jpg