W tym roku, pod koniec listopada obchodziliśmy 21 edycję europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej. Tegorocznym  hasłem akcji  było  „Pobudka! To ostatni dzwonek dla klimatu!”

W związku z tym w Zespole szkół nr 2 w Lubartowie odbył się ekologiczny apel, w którym  udział wzięli uczniowie klas pierwszych i drugich z rozszerzoną geografią. Na tę okazję uczniowie udekorowali salę ciekawymi plakatami, których treść wiązała się z celem spotkania. Na początku  nauczyciel geografii pani Monika Jarosz nawiązała do aktywnego włączenia się wszystkich w ochronę środowiska poprzez proste, codzienne działania, np.: oszczędzanie wody i energii, segregację odpadów i oddawanie ich do recyklingu, poruszanie się rowerem a nie samochodem, zabieranie na zakupy materiałowej torby, kupowanie tylko potrzebnych rzeczy. Ponieważ  wielkim sprzymierzeńcem w walce ze zmianami klimatycznymi są lasy, dlatego na spotkanie został zaproszony  pan Michał Karpiński -  referent  ds. ochrony lasu i przyrody oraz edukacji leśnej w Nadleśnictwie Lubartów.  Prezentację rozpoczął od przedstawienia  podstawowych zasad obowiązujących na terenach leśnych, przypomniał, jak należy zachować się podczas spotkania z dziką zwierzyną w lesie.  Później  zaprezentował  znaczenie lasów dla środowiska i człowieka. Wspomniał również o zagrożeniach i metodach ochrony lasu, m.in. przed szkodnikami. Poinformował o  formach dokarmiania zwierząt oraz o tendencji wzrostu populacji dużych ssaków.

Dzięki takiemu spotkaniu młodzież poszerzyła swoją wiedzę o lasach, ich walorach i znaczeniu oraz  trudnej i ważnej pracy leśników.

DSC_0081.JPGDSC_0094.JPGDSC_0088.JPGDSC_0091.JPGDSC_0078.JPG