Społeczność Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie nie kryje zadowolenia z wyników uzyskanych przez tegorocznych absolwentów, pomimo słabych wyników egzaminu maturalnego uzyskanych przez maturzystów w całym kraju. Średnia zdawalność w kraju wyniosła w tym roku szkolnym tylko 78,5% (zdawalność przystępujących do egzaminu w liceach wyniosła 84,4 %, w technikach 67,9%).

Lubartowskie I LO uzyskało wynik 91%. Największy sukces odnieśli absolwenci Technikum Zawodowe nr 2 kształcącego w zawodzie technik informatyk – zdawalność 100%!

Szkoła może poszczycić się faktem, iż jej absolwenci aż czterokrotnie lub trzykrotnie uzyskało maksymalny wynik ze zdawanych egzaminów. Jest też bardzo duża grupa uczniów, którzy uzyskali po dwa lub jeden wynik 100%. Ze zdawanych egzaminów ustnych uczniowie I LO i Technikum Zawodowego w Lubartowie aż 104 razy uzyskiwali przysłowiową "setkę". Z pisemnych egzaminów obowiązkowych 100% osiągnęło aż 21 maturzystów, a powyżej 90% uzyskało 101 zdających.

Szkoła może pochwalić się także najwyższymi wynikami w powiecie z historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz geografii, a także jednymi z najlepszych z języka polskiego, matematyki, biologii, chemii, języka angielskiego a z pozostałych przedmiotów wyniki są porównywalne do najwyższych w gminie i powiecie. Dwóch absolwentów ZS nr 2 uzyskało maksymalny wynik z języka angielskiego i francuskiego na poziomie rozszerzonym.

Rewelacyjni okazali się również maturzyści Technikum Zawodowego nr 2. Tegoroczni absolwenci tej szkoły uzyskali znacznie wyższe wyniki niż średnie krajowe. Cieszy bardzo wynik z matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym, wyższy o kilkanaście punktów procentowych od średniego wyniku z tego przedmiotu uzyskanego przez statystycznego maturzystę w naszym kraju.

Tegoroczne wyniki matur nie były dla nauczycieli i maturzystów ZS nr 2 w Lubartowie dużym zaskoczeniem. Rokrocznie pedagodzy tej szkoły dokładają wielu starań, aby maturę zdali nie tylko wzorowi uczniowie, ale także ci, którzy nie biorą udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Ma to swoje odzwierciedlenie również w tegorocznych wynikach egzaminów maturalnych w Zespole Szkół nr 2 im. Ks. P. K. Sanguszki w Lubartowie. Szkoła plasuje się pod względem wyników egzaminu maturalnego w czołówce szkół z terenu powiatu, a punktacja z wielu przedmiotów należy do najlepszych w województwie. Cieszą zarówno wyniki tegorocznej matury uzyskane przez licealistów, jak też absolwentów technikum kształcącego przyszłych informatyków „z ulicy Chopina”.