Edukacyjna Wartość Dodana (zarówno dla liceum jak i dla technikum) jest dodatnia- SZKOŁA SUKCESU i jest najwyższa w mieście Lubartowie oraz w całym powiecie. Pewnie obiło się Wam o uszy pojęcie EWD (skrót od „edukacyjna wartość dodana”). Być może zaczęliście też się zastanawiać: „co to takiego i z czym to się je”? Wskaźnik ten, jak żaden inny, obiektywnie ukazuje wartość szkoły.

Decydując się na wybór szkoły, zadajecie lub zadawaliście sobie pytanie: czy tam jest „wysoki czy niski poziom”? Czy o poziomie decydują tzw. „dobrzy uczniowie” czy tzw. „dobrzy nauczyciele”? EWD pozwala obiektywnie odpowiedzieć na to pytanie: dobra szkoła to taka, w której następuje przyrost wiedzy i umiejętności (wartość dodana), a nie ich spadek. Szkoła, do której trafiają wyłącznie tzw. „dobrzy uczniowie”, ale „cofają się”, może być wysoko w rankingach, ale EWD to zweryfikuje! I odwrotnie: tzw. „słabsi uczniowie”, jeśli w danej szkole się rozwiną, wpłyną pozytywnie na wskaźnik EWD. Statystyczna metoda EWD pozwala uwzględnić zróżnicowanie szkół ze względu na zasoby „na wejściu”.

Wyniki EWD szkół umieszczane są na osi współrzędnych. Oś pozioma (x) oznacza wyniki uczniów w stosunku do średniej (centrum układu) na egzaminie maturalnym. Oś pionowa (y) to przyrost w stosunku do średniego przyrostu odnotowanego na maturze. A zatem, szkoły, które znajdą się: w prawej górnej ćwiartce układu – to tzw. szkoły sukcesu (wyniki matur powyżej średniej i odnotowany wysoki przyrost wiedzy i umiejętności); w lewej górnej ćwiartce układu – to tzw. szkoły wspierające (wyniki matur poniżej średniej, ale nastąpił przyrost wiedzy i umiejętności); w lewej dolnej ćwiartce układu – to tzw. szkoły wymagające pomocy (wyniki matur poniżej średniej i spadek wiedzy i umiejętności); w prawej dolnej ćwiartce układu – to tzw. szkoły niewykorzystanych możliwości (wyniki powyżej średniej, ale regres wiedzy i umiejętności).

Najlepiej obrazuje to poniższa grafika:

 

Wskaźnik EWD obala mity i pokazuje rzeczywisty wpływ szkoły na rozwój wiedzy i umiejętności uczniów. Biorąc pod uwagę trzyletnie wyniki „na wejściu” i „na wyjściu” Edukacyjna Wartość Dodana (zarówno dla liceum jak i dla technikum) jest dodatnia- szkoła sukcesu i jest najwyższa w mieście Lubartowie oraz w całym powiecie. Sami zresztą to sprawdźcie na stronie: www.ewd.edu.pl, na której można porównać wskaźniki EWD dowolnie wybranych szkół z miasta, powiatu lub regionu.

ZS2