Dzień czwarty wymiany uczniowskiej minął nam równie fantastycznie jak poprzednie. Jako pierwszy punkt programu zaliczyliśmy wizytę w przedszkolu Motylek, gdzie przeprowadziliśmy krótkie warsztaty z dziećmi. Nasi zagraniczni goście mieli okazję opowiedzieć trochę o swoich państwach i nauczyć przedszkolaków podstawowych zwrotów w swoich językach. Następnie gościliśmy wraz z naszymi naszym kolegami i koleżankami w PMDK, zwiedziliśmy kościół Św. Anny oraz park. Po obiedzie wysłuchaliśmy wykładu na temat działalności charytatywnej.

Dziś, w Dzień Europy, powitaliśmy gości z Litwy i Turcji w ramach projektu Erasmus Plus PROMOTING ACTIVE CITIZENSHIP through VOLUNTEERING. Dzień spędziliśmy w Warszawie, gdzie udaliśmy się na spacer po Starym Mieście i Bulwarach Wiślanych.  Następnie odwiedziliśmy Muzeum PRL - u i podziwialiśmy panoramę stolicy z Pałacu Kultury i Nauki. To był piękny dzień we wspaniałym towarzystwie!

Today, all European Union countries celebrate Europe Day. Students participating in our project have found their own way of celebrating the occassion and created a presentation taking you on a journey to all the countries we have managed to visit so far. So, sit comfortably and enjoy the trip. Don't forget to put the sound on!

 

Dziś wszystkie kraje Unii Europejskiej obchodzą Dzień Europy. Uczniowie biorący udział w naszym projekcie znaleźli własny sposób na świętowanie z tej okazji i stworzyli prezentację zabierającą Was w podróż do wszystkich krajów, które udało nam się odwiedzić. Usiądź wygodnie i ciesz się podróżą. Nie zapomnij włączyć dźwięku!

https://view.genial.ly/625833e017af9f001152c8fc/interactive-content-erasmus-travel?fbclid=IwAR1oemLcNohwVlRhZZkFrfuONlvckZfE5zqIsXxGSwIoXq8Cicrgdad-AME

28 kwietnia gościliśmy w naszej szkole Panią Agnieszkę Chęć-Małyszek z Politechniki Lubelskiej. Zaprezentowała ona naszym uczniom LO z klas o profilu matematyczno-fizycznym Wydział Budownictwa i Architektury.  Omówiła zasady rekrutacji na ten wydział. Zachęciła do studiowania na Politechnice Lubelskiej również na innych kierunkach.

Pani  Agnieszka jest naszą absolwentką. Przedstawiła uczniom prezentację, na której pokazała jakie wymagania należy spełnić, aby studiować na kierunkach: Architektura i Urbanistyka oraz Budownictwo. Zwróciła uwagę na fakt, że na pierwszy z tych kierunków oprócz bardzo dobrze zdanej matury, potrzebna jest umiejętność wykonywania odpowiedniego rysunku.  Z rysunku kandydaci zdają dodatkowy egzamin. Prelegentka promowała również kursy, na których kandydaci mogą nauczyć się rysunku. Przedstawiła ilości miejsc na wyżej wymienione kierunki studiów. Poinformowała słuchaczy, gdzie można pracować po takich studiach.  Zapoznała uczestników ze stroną internetową uczelni i wydziału.

Przywiozła także ze sobą i pokazała uczniom przykładowe makiety budynków, jakie wykonują studenci na tych kierunkach studiów. Uczniowie byli zainteresowani prelekcją, mieli też możliwość zadawania pytań. Mamy nadzieję, że niektórzy z naszych absolwentów wybiorą właśnie te kierunki studiów.

W piątek, 29 kwietnia, w murach ZS nr 2 w Lubartowie, miała miejsce bardzo wyjątkowa i wzruszająca uroczystość- zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych I Liceum ogólnokształcącego i Technikum Zawodowego nr 2. Był to bardzo podniosły moment dla wszystkich absolwentów, wychowawców, nauczycieli i rodziców. Ci młodzi ludzie  dojrzewali, kształtowali swoją osobowość, rozwijali zainteresowania i pasje. Po kilku latach edukacji będą dokonywali kolejnych wyborów mając w pamięci dobre chwile, wspaniałych kolegów i przyjaciół. Uczniowie ZS2 stali się dorośli. To piękne uczucie móc widzieć jak się zmienili. Na tym polega również piękno zawodu nauczyciela, który pokazuje możliwości, inspiruje i czeka. Czas poświęcony absolwentom lubartowskiego „Chopina” zaowocował także ich sukcesami. Duża grupa uczniów zakończyła edukację w szkole z bardzo wysokimi wynikami i świadectwem z wyróżnieniem: