Miesiąc październik to Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa, w którym to już po raz siódmy odbywa się ogólnoeuropejska kampania organizowana przez Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji - ENISA. Przez cały październik we wszystkich krajach członkowskich organizowane są wydarzenia, które mają podnieść świadomość na temat bezpieczeństwa w sieci oraz nowoczesnych technologii. Kampanię w Polsce koordynuje państwowy instytut badawczy NASK PIB, nadzorowany przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Tegoroczną edycję kampanii honorowym patronatem objęli: Prezes Rady Ministrów, Ministrowie: Cyfryzacji, Obrony Narodowej, Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przedsiębiorczości i Technologii, Spraw Zagranicznych, Infrastruktury, Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Inwestycji i Rozwoju, a także Biuro Bezpieczeństwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

W dzisiejszych czasach cyberprzemoc jest coraz częstszym zjawiskiem. Czyha ona w każdym zakątku Internetu i często nie wiemy jak się przed nią bronić. Jej ofiarą może paść każdy, a oprawcy najczęściej uważają się za bezkarnych i anonimowych. Bardzo ważne jest, aby zdać sobie sprawę z faktu, jak wiele niebezpieczeństw czyha na nas w świecie wirtualnym, np.: agresja słowna, ataki hakerskie, kradzież tożsamości, hejt itp. Zdarza się, że jesteśmy ofiarami tych ataków, ale również możemy stać się świadomie lub nieświadomie sprawcami takich ataków. Ważne jest również aby wiedzieć, jak przeciwstawiać się tej cyberagresji i gdzie szukać pomocy w sytuacji, gdy staniemy się ofiarami takich przestępstw.

 

Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie postanowili działać. W czasie trwania kampanii przeprowadzą na korytarzach szkolnych akcję uświadamiającą, na ścianach zawisną plakaty obrazujące, jak wielkim problemem jest cyberprzemoc oraz zachęcające do zwalczania jej. W miesiącu październiku będą również uczestniczyć w zajęciach z informatyki, na których poruszane będą tematy związane z cyberprzemocą, czy cyberprzestępstwami. Do współpracy w kampanii zaproszeni zostali również funkcjonariusze Policji z KPP w Lubartowie.

Kampanię w szkole poprowadzi nauczycielka informatyki pani Elżbieta Mizio.

1.png2.jpg