Wydawanie świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości 5 lipca 2021 r. w godz. 8.30 – 11.00

I Liceum Ogólnokształcące – hala sportowa (wejście od parkingu).

Technikum Zawodowe nr 2 – mała sala gimnastyczna.

Przy odbiorze należy okazać dokument tożsamości lub upoważnienie i dokument tożsamości.