Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, w ramach priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty. Jego realizację zaplanowano na lata 2012 - 2015. Głównym realizatorem projektu jest TERRA Szkolnictwo i Doradztwo. Podstawowym celem projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów w zakresie matematyki, biologii i przedsiębiorczości. Od 2 września 2013 roku wdrażane są innowacyjne programy nauczania z wykorzystaniem technologii ICT w następujących klasach:

- I A (matematyczno – fizyczna) - matematyka
- I C (biologiczno geograficzna) – przedsiębiorczość
- I F (biologiczno – chemiczna) – biologia.

Szkoła wzbogaciła się o 83 tablety oraz tablicę interaktywną. Młodzież będzie uczestniczyć w 10-dniowym obozie naukowym oraz w wycieczce edukacyjnej do Centrum Nauki Kopernik, Banku Narodowego oraz Mennicy Narodowej. Młodzież otrzyma także 16 GB pamięci zewnętrzne. Uczniowie biorący udział w projekcie mogą także wygrać cenne nagrody biorąc udział w konkursie z matematyki, biologii i przedsiębiorczości.

 

 

 

„Sposób na naukę”, to kolejny projekt edukacyjny, w którym bierze udział I LO z ulicy Chopina w Lubartowie. Dyrekcja i nauczyciele nieustannie czynią starania, aby oferta edukacyjna szkoły była jeszcze bardziej atrakcyjna. Z tego powodu w nowym roku szkolnym uczniowie trzech klas pierwszych będą brali udział w nowym innowacyjnym projekcie, który będzie trwał przez całą ich edukację w szkole średniej. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów w zakresie matematyki, biologii i przedsiębiorczości, poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnych programów nauczania z wykorzystaniem ICT. Do projektu przystąpią uczniowie klasy matematyczno - fizycznej, matematyczno – geograficznej i biologiczno – chemicznej. Uczniowie tych klas otrzymają nowoczesne tablety, dzięki którym nauka będzie łatwiejsza i bardziej przyjemna. Dodatkowo szkoła zostanie doposażona w tablice interaktywne, które na pewno uatrakcyjnią wiele lekcji.

 

I LO w ZS nr 2 w Lubartowie to szkoła, która nowoczesne technologie i metody nauczania z wykorzystaniem ICT wykorzystuje już od dawna. „Chopin” nieprzerwanie od wielu lat ma wysokie wyniki nauczania, bardzo dobre wyniki egzaminów zewnętrznych. Jest to szkoła, w której zarówno uczeń biorący udział w olimpiadach, jak też uczeń, który wkłada mnóstwo pracy aby uzyskać każdą pozytywną ocenę, jest równie starannie przygotowany do egzaminu maturalnego.