Zespół Szkół nr 2 m. Księcia P. K. Sanguszki w Lubartowie już po raz dziewiąty otrzymał z rąk pani Teresy Bogackiej, Kanclerza WSEI w Lublinie, dyplom Szkoły Innowacji. Po zdobyciu dwa lata temu narody głównej oraz kilku uzyskanych tytułach Innowacyjna Inicjatywa oraz Innowacyjny Uczeń, w tym roku szkoła z ul. Chopina może poszczycić się jedną z najbardziej innowacyjnych bibliotek w województwie.

Najstarsze lubartowskie liceum, jako jedyna szkoła z powiatu lubartowskiego, brała udział we wszystkich dziewięciu edycjach projektu i już w roku 2013 otrzymała swój pierwszy tytuł Szkoły Innowacji. Na przestrzeni lat szkoła ma również na swoim koncie dwa tytuły Innowacyjny Uczeń (2018, 2019) i również dwukrotnie Innowacyjna Inicjatywa (2013, 2016). Nagrodę główną Szkoła Innowacji ZS nr 2 uzyskał w roku 2019. Był nim reportaż o szkole, zrealizowany przez Telewizję Lublin. (https://drive.google.com/open?id=1hJQ2fsuMM16RL9XC_hox4iLDpVAkxEXH)

W bieżącej edycji kapituła konkursu uhonorowała wyróżnieniem szkolą bibliotekę, działającą w ZS nr 2 w Lubartowie. Co sprawiło, że ta właśnie biblioteka została wyróżniona?

Celem podejmowanych działań w bibliotece jest wdrażanie uczniów do nabywania umiejętności samodzielnego i krytycznego wyszukiwania informacji z różnych źródeł, rozwijanie kultury czytelniczej oraz wrażliwości kulturowej i społecznej, a także współtworzenie atmosfery wychowawczej w szkole. System wypożyczeń od wielu lat jest całkowicie skomputeryzowany, dzięki czemu wypożyczanie przebiega sprawnie i szybko. Biblioteka jest dla uczniów biblioteką wirtualną MOL NET +. Uczniowie mogą śledzić swoje biblioteczne konto, przeglądać zasoby biblioteki szkolnej i działu pedagogicznego, a także rezerwować potrzebną książkę drogą internetową, korzystając z katalogu OPAC. Biblioteka z ZS nr 2 w Lubartowie bardzo aktywnie promowała twórczość artystyczną uczniów poprzez organizację 3 wystawy ich prac (rysunek, malarstwo). Otwarcie wystaw odbyło się z udziałem dyrekcji szkoły, społeczności szkolnej, rodziców, mediów lokalnych oraz opiekunów artystycznych. Biblioteka szkolna we współpracy z nauczycielami języka polskiego zorganizowała XI Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Zbigniewa Herberta dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Powiatu Lubartowskiego pod hasłem „Dialog dwóch mistrzów” Celem konkursu była promocja czytelnictwa oraz zwrócenie uwagi młodzieży na ponadczasowość twórczości Herberta, który w swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Zorganizowano również dla wszystkich uczniów  konkurs „Smartfon w książce czy książka w smartfonie? Pomysł-projekt-inspiracja”. Głównym pomysłodawcą była Biblioteka Narodowa. Biblioteka szkolna współpracowała również z uczniami przy organizacji gry „Na tropach Sanguszki”, w trakcie obchodów Dnia Patrona. Czynnie włączyła się do akcji „Świąteczne malowanie Mandali” oraz pomogła w organizacji Koncertu Charytatywnego, z którego dochód przeznaczony został na leczenie chorej na serce dziewczynki.

Biblioteka przystąpiła również do systemu Academica zarządzanego przez Bibliotekę Narodową.  System ten zapewnia dostęp do 3 milionów publikacji znajdujących się w zbiorach Biblioteki Narodowej, w tym także tych chronionych prawem autorskim. We współpracy z uczniami oraz nauczycielem języka polskiego zorganizowała VIII Ogólnopolską akcję „Narodowe czytanie” pod patronatem Prezydenta RP. Zorganizowano obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Z tej okazji w ramach cyklicznej akcji Nasza Galeria, promującej działalność artystyczną uczniów, przygotowano wernisaż prac uczennic „Bazgrołki 2019” oraz wystawy tematyczne – „Dziwne tytuły książek” oraz „Świat zapisany na kartach powieści”. Przygotowano gazetki, przedstawiające światowe ciekawostki dotyczące książek. W bibliotece odbywały się również cykliczne (raz w miesiącu) spotkania  Klubu Czytelniczego z mediami (Kanał S), propagujące czytelnictwo poprzez recenzowanie przez uczniów przeczytanych książek.

W ramach współpracy z Powiatową Biblioteką Publiczną w Lubartowie odbyło się spotkanie z Dyrektorem Biblioteki w ramach cyklu „Z Literaturą na TY”. Odsłona ta miała tytuł „Fantastyczna fantastyka”. Uczniowie należący do Szkolnego Klubu Wolontariusza zorganizowali spotkanie z dziećmi z Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lubartowie w ramach akcji „Chopin czyta najmłodszym”. Przedszkolaki miały możliwość wysłuchania najpiękniejszych baśni Andersena w przebraniu św. Mikołaja oraz otrzymały drobne podarunki.

Posiadanie tylu tytułów dotyczących innowacyjności zobowiązuje. Już teraz pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami, a najbliższą innowację zaprezentujemy już na początku maja. Będzie ona tym razem skierowana do potencjalnych kandydatów do szkoły na rok szkolny 2021/2022.

Prosimy o śledzenie naszych szkolnych mediów (WWW, YT, FB). Niedługo premiera!

ZS2