Zespół Szkół nr 2 im. Ks. P. K. Sanguszki w Lubartowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-10-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, ODT nie są w pełni cyfrowe ze względu na ich ilość. Redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 • Filmy publikowane po wejściu w życie ustawy o dostępności cyfrowej zamieszczane na szkolnym kanale YouTube, który umożliwia ich audiodeskrypcję .

Wyłączenia

 • Filmy w większości nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-25
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zbigniew Sajda.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 818550110

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Ks. P. K. Sanguszki w Lubartowie
 • Adres: ul. Chopina 6, 21-100 Lubartów
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 818550110

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek główny Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie,

Adres: ul. Chopina 6, 21-100 Lubartów,

- do budynku prowadzą 3 wejścia; 1 od ul. Chopina i 2 od strony placu wewnętrznego szkoły,

- do wszystkich 3 wejść prowadzą schody oraz do 1 z wejść od strony placu wewnętrznego szkoły również podjazd dla osób niepełnosprawnych,

- nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,

- wejścia nie są zabezpieczona bramkami,

- w budynku nie ma windy,

- w budynku nie ma platformy przyschodowej,

- dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze,

- w budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,

- w budynku nie ma pętli indukcyjnych,

- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 1. Budynek Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie, tzw. „przybudówka”,

Adres: ul. Chopina 6, 21-100 Lubartów,

- do budynku prowadzi 1 wejście od strony placu wewnętrznego szkoły,

- budynek jest parterowy,

- wejście jest zlokalizowane na poziomie chodnika zewnętrznego,

- nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,

- wejście nie jest zabezpieczone bramkami,

- w budynku nie ma platformy przyschodowej,

- korytarze i pomieszczenia dostępne są dla osób na wózkach inwalidzkich,

- w budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,

- w budynku nie ma pętli indukcyjnych,

- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.