Organizacja roku szkolnego 2021/2022

WYDARZENIA

TERMINY

1.             Rozpoczęcie  zajęć dydaktyczno – wychowawczych

01.09.2021 r.

2.             Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2021 r.

3.             Narodowe Święto Niepodległości

11.11.2021 r.

4.             Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31.12.2021 r.

5.             Zakończenie I okresu zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21.01.2022 r.

6.             Studniówka / Bal maturalny

styczeń - czerwiec 2022 r.

7.             Ferie zimowe

14 – 27.02.2022 r.

8.             Wiosenna przerwa świąteczna

14 – 19.04.2022 r.

9.   Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych                          w klasach trzecich LO i w klasach IV TZ

29.04.2022 r.

10.        Egzaminy maturalne

04.05 – 20.05.2022 r. 

11.        Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

EE.09

część pisemna

styczeń 2022 r.

część praktyczna

styczeń 2022 r.

12.         Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

EE.08

część pisemna

czerwiec 2022 r.

część praktyczna

czerwiec-lipiec 2022 r.

13.        Święto Pracy

01.05.2022 r.

14.        Święto Konstytucji 3 Maja

03.05.2022 r.

15.        Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

24.06.2022 r.

UROCZYSTOŚCI OGÓLNOSZKOLNE

1.             Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego

01.09.2021 r.

2.             Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

10.11.2021 r.

3.             Akademia z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja

28.04.2022 r.

4.             Zakończenie roku szkolnego klas III LO i IV TZ

29.04.2022 r.

5.             Uroczyste zakończenie roku szkolnego

24.06.2022 r.

SPOTKANIA Z RODZICAMI

1.         Zebranie ogólnoszkolne z rodzicami uczniów Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Zawodowego

21.09.2021 r.

2.         Zebranie ogólnoszkolne z rodzicami uczniów Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Zawodowego, podsumowujące I semestr roku szkolnego 2021/2022

25.01.22 r.

3.         Zebrania z wychowawcami klas oraz konsultacje indywidualne z nauczycielami przedmiotów

16.11.2021 r.

12.04.2022 r.

07.06.2022 r.

POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

1.      Posiedzenie rady rozpoczynające rok szkolny 2021/2022

26.08.2021 r.

2.      Posiedzenie rady

01.09.2021 r.

3.      Przydział czynności pozadydaktycznych, zatwierdzenie planów pracy

14.09.2021 r.

4.      Szkoleniowe posiedzenie  rady pedagogicznej

09.11.2021 r.

5.      Posiedzenie klasyfikacyjne na zakończenie I semestru

18.01.2022 r.

6.      Posiedzenie rady podsumowujące I semestr roku szkolnego  2020/2021

21.01 2022 r.

7.      Szkoleniowe posiedzenie  rady pedagogicznej

01.03.2022 r.

8.      Posiedzenie klasyfikacyjne rady – klasyfikacja uczniów klas trzecich LO i czwartych TZ

26.04.2022 r.

9.       Posiedzenie klasyfikacyjne rady – klasyfikacja uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie

21.06.2022 r.

10.  Posiedzenie podsumowujące II semestr roku szkolnego 2021/2022

24.06.2022 r.

       DODATKOWE DNI WOLNE

 

1.        15.10.2021 r.

2.        12.11.2021 r.

3.        07.01.2022 r.

4.        02.05.2022 r.

5.        04.05.2022 r.

6.        05.05.2022 r.

7.        06.05.2022 r.

8.        17.06.2022 r.

9.        22.06.2022 r.

10.   23.06.2022 r.