Organizacja roku szkolnego 2020/2021 

 

WYDARZENIA 

TERMINY 

1. Rozpoczęcie  zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

01.09.2020 r. 

Dzień Edukacji Narodowej 

14.10.2020 r. 

Narodowe Święto Niepodległości 

11.11.2020 r. 

Zimowa przerwa świąteczna 

23 – 31.12.2020 r. 

Zakończenie I okresu zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

15.01.2021 r. 

Studniówka / Bal maturalny 

styczeń- czerwiec 2021 r. 

Ferie zimowe 

01 – 14.02.2021 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna 

01 – 06.04.2021 r. 

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach trzecich LO i w klasach IV TZ 

30.04.2021 r. 

Egzaminy maturalne  

04.05 – 21.05.2021 r. 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie EE.09 

część pisemna 

styczeń 2021 r. 

część praktyczna 

styczeń 2021 r. 

 Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie EE.08 

część pisemna 

czerwiec 2021 r. 

część praktyczna 

czerwiec-lipiec 2021 r. 

Święto Pracy 

01.05.2021 r. 

Święto Konstytucji 3 Maja 

03.05.2021 r. 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

25.06.2021 r. 

UROCZYSTOŚCI OGÓLNOSZKOLNE 

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 

01.09.2020 r. 

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości 

10.11.2020 r. 

Akademia z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja 

29.04.2021 r. 

Zakończenie roku szkolnego klas III LO i IV TZ 

30.04.2021 r. 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

25.06.2021 r. 

SPOTKANIA Z RODZICAMI 

Zebranie ogólnoszkolne z rodzicami uczniów Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Zawodowego 

8.09.2020 r. 

Zebranie ogólnoszkolne z rodzicami uczniów Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Zawodowego, podsumowujące I semestr roku szkolnego 2020/2021 

16.02.2021 r. 

Zebrania z wychowawcami klas oraz konsultacje indywidualne z nauczycielami przedmiotów 

17.11.2020 r. 

13.04.2021 r. 

08.06.2021 r. 

POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

Posiedzenie rady rozpoczynające rok szkolny 2020/2021 

26.08.2020 r. 

Rada szkoleniowa 

01.09.2020 r. 

Przydział czynności pozadydaktycznych, zatwierdzenie planów pracy 

10.09.2020 r. 

Szkoleniowe posiedzenie  rady pedagogicznej 

03.11.2020 r. 

Posiedzenie klasyfikacyjne na zakończenie I semestru 

12.01.2021 r. 

Posiedzenie rady podsumowujące I semestr roku szkolnego  2020/2021 

15.01 2021 r. 

Szkoleniowe posiedzenie  rady pedagogicznej 

02.03.2021 r. 

Posiedzenie klasyfikacyjne rady – klasyfikacja uczniów klas trzecich LO i czwartych TZ 

27.04.2021 r. 

 Posiedzenie klasyfikacyjne rady – klasyfikacja uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie 

22.06.2021 r. 

 Posiedzenie podsumowujące II semestr roku szkolnego 2020/2021 

25.06.2021 r. 

       DODATKOWE DNI WOLNE 

 

12.11.2020 r. 

13.11.2020 r. 

04.01.2021 r. 

05.01.2021 r. 

04.05.2021 r. 

05.05.2021 r. 

06.05.2021 r. 

04.06.2021 r. 

23.06.2021 r. 

24.06.2021 r.