WYDARZENIA

TERMINY

1. Rozpoczęcie  zajęć dydaktyczno – wychowawczych

01.09.2022 r.

2. Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2022 r.

3. Narodowe Święto Niepodległości

11.11.2022 r.

4. Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31.12.2022 r.

5. Zakończenie I okresu zajęć dydaktyczno-wychowawczych

03.02.2023 r.

6. Studniówka / Bal maturalny

styczeń 2023r.

7. Ferie zimowe

16 – 29.01.2023 r.

8. Wiosenna przerwa świąteczna

06 – 11.04.2023 r.

9. Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych                          w klasach czwartych LO i w klasie IV TZ

28.04.2023 r.

10. Egzaminy maturalne

04.05 – 23.05.2023 r.

11. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie INF.03

część pisemna

styczeń 2023 r.

część praktyczna

styczeń 2023 r.

12. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie INF.02

część pisemna

czerwiec 2023 r.

część praktyczna

czerwiec 2023 r.

13. Święto Pracy

01.05.2023 r.

14. Święto Konstytucji 3 Maja

03.05.2023 r.

15. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

23.06.2023 r.

UROCZYSTOŚCI OGÓLNOSZKOLNE

1. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego

01.09.2022 r.

2. Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

10.11.2022 r.

3. Akademia z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja

27.04.2023 r.

4. Zakończenie roku szkolnego klas IV LO i IV TZ

28.04.2023 r.

5. Uroczyste zakończenie roku szkolnego

23.06.2023 r.

SPOTKANIA Z RODZICAMI

1. Zebranie ogólnoszkolne z rodzicami uczniów Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Zawodowego

20.09.2022 r.

2. Zebranie ogólnoszkolne z rodzicami uczniów Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Zawodowego, podsumowujące I semestr roku szkolnego 2022/2023

07.02.2023 r.

3. Zebrania z wychowawcami klas oraz konsultacje indywidualne z nauczycielami przedmiotów

15.11.2022 r.

04.04.2023 r.

06.06.2023 r.

POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

1. Posiedzenie rady rozpoczynające rok szkolny 2022/2023

29.08.2022 r.

2. Posiedzenie rady

01.09.2022 r.

3. Przydział czynności pozadydaktycznych, zatwierdzenie planów pracy

13.09.2022r.

4. Szkoleniowe posiedzenie  rady pedagogicznej

08.11.2022 r.

5. Posiedzenie klasyfikacyjne na zakończenie I semestru

31.01.2023 r.

6. Posiedzenie rady podsumowujące I semestr roku szkolnego  2022/2023

03.02.2023 r.

7. Szkoleniowe posiedzenie  rady pedagogicznej

07.03.2023 r.

8. Posiedzenie klasyfikacyjne rady – klasyfikacja uczniów klas czwartych LO i czwartej TZ

25.04.2023 r.

9. Posiedzenie klasyfikacyjne rady – klasyfikacja uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie

20.06.2023 r.

10. Posiedzenie podsumowujące II semestr roku szkolnego 2022/2023

23.06.2023 r.

       DODATKOWE DNI WOLNE

 

1.        31.10.2022 r.

2.        02.11.2022 r.

3.        02.05.2023 r.

4.        04.05.2023 r.

5.        05.05.2023 r.

6.        08.05.2023 r.

7.        09.05.2023 r.

8.        09.06.2023 r.

9.        21.06.2023 r.

10.    22.06.2023 r.