Organizacja roku szkolnego 2023/2024

 

WYDARZENIA

TERMINY

1.             Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

04.09.2023 r.

2.             Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2023 r.

3.             Narodowe Święto Niepodległości

11.11.2023 r.

4.             Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31.12.2023 r.

5.             Zakończenie I okresu zajęć dydaktyczno-wychowawczych klasy V TZ.

15.12.2023 r.

6.             Zakończenie I okresu zajęć dydaktyczno-wychowawczych klas I - IV LO i TZ.

19.01.2024 r.

7.             Studniówka / Bal maturalny

styczeń 2024r.

8.             Ferie zimowe

29.01 – 11.02.2024 r.

9.             Wiosenna przerwa świąteczna

28.03 – 02.04.2024 r.

10.     Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych                          w klasach czwartych LO i w klasie V TZ

26.04.2024 r.

11.         Egzaminy maturalne

07.05 – 23.05.2024 r.

12.         Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

INF.03

część pisemna

styczeń 2024 r.

część praktyczna

styczeń 2024 r.

13.          Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

INF.02

część pisemna

czerwiec 2024 r.

część praktyczna

czerwiec 2024 r.

14.         Święto Pracy

01.05.2024 r.

15.         Święto Konstytucji 3 Maja

03.05.2024 r.

16.         Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

21.06.2024 r.

UROCZYSTOŚCI OGÓLNOSZKOLNE

1.             Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego

04.09.2023 r.

2.             Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

10.11.2023 r.

3.             Akademia z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja

25.04.2024 r.

4.             Zakończenie roku szkolnego klas IV LO i V TZ

26.04.2024 r.

5.             Uroczyste zakończenie roku szkolnego

21.06.2024 r.

SPOTKANIA Z RODZICAMI

1.         Zebranie ogólnoszkolne z rodzicami uczniów Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Zawodowego

19.09.2023 r.

2.         Zebranie ogólnoszkolne z rodzicami uczniów Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Zawodowego, podsumowujące I semestr roku szkolnego 2023/2024

23.01.2024 r.

3.         Zebrania z wychowawcami klas oraz konsultacje indywidualne z nauczycielami przedmiotów

14.11.2023 r.

09.04.2024 r.

04.06.2024 r.

POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

1.      Posiedzenie rady rozpoczynające rok szkolny 2023/2024

27.08.2023 r.

2.      Posiedzenie rady

04.09.2023 r.

3.      Przydział czynności pozadydaktycznych, zatwierdzenie planów pracy

12.09.2023 r.

4.      Szkoleniowe posiedzenie  rady pedagogicznej

07.11.2023 r.

5.      Posiedzenie klasyfikacyjne na zakończenie I semestru klasy V TZ.

12.12.2023 r.

6.      Posiedzenie klasyfikacyjne na zakończenie I semestru klas I-IV LO i TZ.

16.01.2024 r.

7.      Posiedzenie rady podsumowujące I semestr roku szkolnego  2023/2024

19.01.2024 r.

8.      Szkoleniowe posiedzenie  rady pedagogicznej

05.03.2024 r.

9.      Posiedzenie klasyfikacyjne rady – klasyfikacja uczniów klas czwartych LO i piątej TZ.

23.04.2024 r.

10.   Posiedzenie klasyfikacyjne rady – klasyfikacja uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie

18.06.2024 r.

11.   Posiedzenie podsumowujące II semestr roku szkolnego 2023/2024

21.06.2024 r.

       DODATKOWE DNI WOLNE

 

1.        02.11.2023 r.

2.        03.11.2023 r.

3.        02.05.2024 r.

4.        06.05.2024 r.

5.        07.05.2024 r.

6.        08.05.2024 r.

7.        09.05.2024 r.

8.        10.05.2024 r.

9.        13.05.2024 r.

10.    31.05.2024 r.