Innowacyjna fizykaW listopadzie 2012 r. uchwałą Rady Pedagogicznej, nasza szkoła przystąpiła do wdrożenia Innowacji w ramach Projektu „Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt został opracowany przez Politechnikę Koszalińską i realizowany jest przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Innowacja polega na realizowaniu programu nauczania fizyki z wykorzystaniem edukacyjnych gier wideo oraz gier wykonanych w technologii flash, a także edukacyjnych filmów interaktywnych, przedstawiających zjawiska fizyczne oraz eksperymenty, które zostały przeprowadzane w warunkach rzeczywistych i zarejestrowane kamerą szybkościową.

Uczniowie oraz nauczyciele biorący udział w projekcie, uzyskali dostęp do zasobów serwera Politechniki Koszalińskiej, na którym umieszczone zostały materiały filmowe oraz gry z zakresu fizyki. Każdy uczestnik projektu może korzystać z nich w dowolnym czasie, czy to na lekcji w pracowni komputerowej czy też w domu, rozwijając i sprawdzając w ten sposób swoją wiedzę poprzez zabawę.

W ramach Projektu „Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa”, nasza szkoła została wzbogacona o dwa odtwarzacze Blu-Ray oraz dwa komplety płyt z grami i filmami. Nowe pomoce dydaktyczne pozwalają na przeprowadzanie urozmaiconych lekcji, zwiększając tym samym efektywność uczenia.

Ten innowacyjny sposób przedstawienia zagadnień z zakresu fizyki pomaga uczniom lepiej zrozumieć otaczający go świat i wyobrazić sobie przebieg wielu zjawisk fizycznych oraz zobaczyć doświadczenia, które można przeprowadzić tylko w warunkach laboratoryjnych. Pozwala to wzbudzić w uczniach ciekawość i dociekliwość, zachęcić ich do poszerzania swoich horyzontów oraz kształtować badawczą postawę.

Ponadto zastosowanie na lekcjach ciekawych gier i filmów, powoduje aktywizowanie uczniów do nauki i rozwijanie ich pasji związanej z fizyką a w przyszłości na pewno pomoże im podjąć ważną decyzję przy wyborze dalszej ścieżki kształcenia (np. na kierunkach: informatyka, mechatronika, budowa maszyn, telekomunikacja, elektronika, inżynieria środowiska, biotechnologia itp.).