Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną uczniom do 19 roku życia na poniższych zasadach: 

  1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka środowiskowa, nauczania i wychowania p. Anna Greguła. 
  2. Gabinet pielęgniarki mieści się w budynku szkolnym na parterze, pokój 17 w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie, ul. Chopina 6. 
  3. Pielęgniarka pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.00. 
  4. Świadczenia ogólnostomatologiczne realizuje ZOZ ,,Zdrowie’’ im. Dr Stefana Kwaska w gabinecie stomatologicznym przy ul. 3-go Maja 24A w Lubartowie (poniedziałek-piątek:     8:00 – 18.00)

oraz Filii w Woli Skromowskiej 67 (wtorek: 9.00 – 16.00, czwartek: 8.00-12.00, piątek: 8.00-12.00 ) po wcześniejszej rejestracji. 

  1. W przypadku, gdybyście sobie Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką zdrowotną i stomatologiczną, proszę o złożenie ,,sprzeciwu’’ od świadczenia usług medycznych, odpowiednio do świadczeniobiorców realizujących opiekę. 
  2. Na każde wykonywane świadczenie ogólnostomatologiczne dziecko zgłasza się do przychodni z rodzicem (prawnym opiekunem) po wcześniejszym uzgodnieniu

Telefon do kontaktu i  rejestracji stomatologicznej – 81 854 37 11.

 

  

Zbigniew Sajda

Dyrektor szkoły