Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, w ramach priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty. Jego realizację zaplanowano na lata 2012 - 2015. Głównym realizatorem projektu jest TERRA Szkolnictwo i Doradztwo. Podstawowym celem projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów w zakresie matematyki, biologii i przedsiębiorczości. Od 2 września 2013 roku wdrażane są innowacyjne programy nauczania z wykorzystaniem technologii ICT w następujących klasach:

- I A (matematyczno – fizyczna) - matematyka
- I C (biologiczno geograficzna) – przedsiębiorczość
- I F (biologiczno – chemiczna) – biologia.

Szkoła wzbogaciła się o 83 tablety oraz tablicę interaktywną. Młodzież będzie uczestniczyć w 10-dniowym obozie naukowym oraz w wycieczce edukacyjnej do Centrum Nauki Kopernik, Banku Narodowego oraz Mennicy Narodowej. Młodzież otrzyma także 16 GB pamięci zewnętrzne. Uczniowie biorący udział w projekcie mogą także wygrać cenne nagrody biorąc udział w konkursie z matematyki, biologii i przedsiębiorczości.