„Sposób na naukę”, to kolejny projekt edukacyjny, w którym bierze udział I LO z ulicy Chopina w Lubartowie. Dyrekcja i nauczyciele nieustannie czynią starania, aby oferta edukacyjna szkoły była jeszcze bardziej atrakcyjna. Z tego powodu w nowym roku szkolnym uczniowie trzech klas pierwszych będą brali udział w nowym innowacyjnym projekcie, który będzie trwał przez całą ich edukację w szkole średniej. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów w zakresie matematyki, biologii i przedsiębiorczości, poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnych programów nauczania z wykorzystaniem ICT. Do projektu przystąpią uczniowie klasy matematyczno - fizycznej, matematyczno – geograficznej i biologiczno – chemicznej. Uczniowie tych klas otrzymają nowoczesne tablety, dzięki którym nauka będzie łatwiejsza i bardziej przyjemna. Dodatkowo szkoła zostanie doposażona w tablice interaktywne, które na pewno uatrakcyjnią wiele lekcji.

 

I LO w ZS nr 2 w Lubartowie to szkoła, która nowoczesne technologie i metody nauczania z wykorzystaniem ICT wykorzystuje już od dawna. „Chopin” nieprzerwanie od wielu lat ma wysokie wyniki nauczania, bardzo dobre wyniki egzaminów zewnętrznych. Jest to szkoła, w której zarówno uczeń biorący udział w olimpiadach, jak też uczeń, który wkłada mnóstwo pracy aby uzyskać każdą pozytywną ocenę, jest równie starannie przygotowany do egzaminu maturalnego.