W minionym tygodniu Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki odwiedzili pracownicy Katedry Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii lubelskiego UMCS. W ramach tej wizyty prof. dr hab. Janusz Łosowski i dr Robert Stępień przeprowadzili zajęcia z młodzieżą z lubartowskiego „Chopina” dotyczące analizy tekstów źródłowych. Warto nadmienić, że prof. Łosowski to jeden z najlepszych w Polsce fachowców zajmujących się tą dziedziną, a na swoim koncie ma wiele osiągnięć naukowych.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas, których przedmiotem kierunkowym jest historia. Wspomniane warsztaty miały pokazać młodzieży profesjonalny sposób pracy ze źródłem, a także przybliżyć studia na kierunku archiwistyka.

Spotkanie zorganizowali mgr Kamil Kozioł, mgr Anna Lipka-Zielińska oraz mgr Małgorzata Sabat.