W dniu 6 czerwca 2023 r. (wtorek) w godzinach 16.30 – 18.00 odbędą się zebrania rodziców uczniów I Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Zawodowego nr 2 z wychowawcami klas oraz konsultacje z nauczycielami przedmiotów.

Pozostali nauczyciele pełnią dyżur w pokoju nauczycielskim i w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego.