W dniu 23 stycznia 2024 roku (wtorek) odbędzie się zebranie rodziców uczniów I Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Zawodowego nr 2 zgodnie z poniższym harmonogramem:

Godzina 16.30 - 17.15 - zebranie rodziców w hali sportowej;
Godzina 17.15 - 18.00 - zebrania rodziców z wychowawcami w salach lekcyjnych;
Godzina 18.15 - zebranie Rady Rodziców (LO i TZ) w sali nr 1.