W kwietniu 2012 roku program otrzymał Krajową Odznakę Jakości. Odznaka ta przyznawana jest przez Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning tym nauczycielom, których praca w ramach partnerstwa uznawana jest za wyróżniającą w naszym kraju.